Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila vodnik o podnebnih in okoljskih tveganjih za banke

27. november 2020

  • ECB je vodnik objavila po upoštevanju pripomb iz javnega posvetovanja.
  • Banke bodo v začetku leta 2021 opravile samooceno glede na pričakovanja ECB.
  • Bančne prakse bo ECB v celoti pregledala leta 2022.
  • Naslednji nadzorniški stresni test se bo osredotočal tudi na podnebna tveganja.
  • Novo, ločeno poročilo ECB kaže, da banke precej zaostajajo pri izpolnjevanju zahtev glede razkritij o podnebnih in okoljskih tveganjih.

Evropska centralna banka (ECB) je po zaključku javnega posvetovanja danes objavila končni in spremenjeni vodnik o podnebnih in okoljskih tveganjih. V njem pojasnjuje, kako naj banke po njenih pričakovanjih ta tveganja preudarno upravljajo in transparentno razkrivajo v skladu z obstoječimi bonitetnimi pravili.

Upravljanje podnebnih in okoljskih tveganj bo ECB z bankami zdaj obravnavala v dveh konkretnih korakih. V prvem koraku bodo morale banke v začetku leta 2021 opraviti samooceno glede na nadzorniška pričakovanja, predstavljena v vodniku, ter na podlagi samoocene pripraviti načrte za ukrepanje. ECB bo zatem primerjalno analizirala samoocene in načrte bank ter jih z bankami kritično obravnavala v nadzorniškem dialogu. V drugem koraku bo ECB leta 2022 izvedla celovit nadzorniški pregled bančnih praks in po potrebi sprejela konkretne ukrepe.

V skladu z naraščajočim pomenom podnebnih sprememb za gospodarstvo in vse številnejšimi dokazi, da imajo te spremembe finančne posledice za banke, bo ECB v naslednjem nadzorniškem stresnem testu leta 2022 preverila odpornost bank na podnebna tveganja. Podrobnejše informacije bodo predstavljene tekom leta 2021.

ECB je danes objavila tudi poročilo, v katerem ugotavlja, da banke zaostajajo pri izpolnjevanju zahtev glede razkritij o podnebnih in okoljskih tveganjih. Čeprav so v primerjavi z lanskim letom izvedle določene izboljšave, morajo opraviti še veliko dela, da bi svoja razkritja bolje podprle z relevantnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi informacijami. V drugi polovici leta 2021 namerava ECB identificirati še preostale pomanjkljivosti in jih obravnavati z bankami.

V javnem posvetovanju o vodniku je ECB prejela več kot 50 pripomb od mnogih različnih deležnikov, med drugim tudi iz bančne panoge. Odgovori ECB so na voljo v poročilu o odzivih na posvetovanje.

Vodnik začne veljati takoj.

Vodnik, prejete pripombe in poročilo o odzivih na posvetovanje so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo