Javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih

Posvetovanje daje zainteresiranim stranem priložnost, da podajo pripombe na osnutek vodnika ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih.

Rok za oddajo pripomb je 25. september 2020 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Osnutek vodnika ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih

V vodniku ECB predstavlja, kako v sedanjem bonitetnem okviru razume varno in preudarno upravljanje podnebnih in okoljskih tveganj. Opisano je, kako naj institucije po njenih pričakovanjih:

  1. upoštevajo podnebna in okoljska tveganja, ko oblikujejo in izvajajo poslovno strategijo, okvir za notranje upravljanje in okvir za upravljanje tveganj
  2. postanejo bolj transparentne glede svojih izpostavljenosti do teh tveganj tako, da razkrivajo več informacij o podnebnih in okoljskih tveganjih
Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 25. septembra 2020 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite spodnjo predlogo.

Predloga za javno posvetovanje

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.

Po zaključku posvetovanja bodo objavljene samo pripombe, oddane na tej predlogi.


Oddaja pripomb na zgornji predlogi po elektronski pošti:

Naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Prosimo vas, da kot zadevo navedete »Javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih«.


Oddaja pripomb na zgornji predlogi po navadni pošti:

Naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna banka
»Javno posvetovanje o Vodniku ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih«
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt na Majni
Nemčija

Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe, ki so bile oddane na predlogi, in poročilo o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti:

Izjava o varstvu zasebnosti

Spletni seminar s panogo 17. junija 2020

V okviru posvetovanja bo ECB 17. junija 2020 organizirala spletni seminar s panogo, na katerem bodo nadzorniki, oblikovalci politik in banke izmenjali stališča o obravnavani temi. Dialog bodo spremljali nagovori in razprave z visokimi predstavniki in strokovnjaki iz nadzornih organov, bank ter evropskih in mednarodnih organov. Banke pod neposrednim nadzorom ECB bodo vabilo za sodelovanje prejele od skupne nadzorniške skupine. Kljub temu se bodo v posvetovanju upoštevale samo formalne pripombe, ki bodo oddane na spletni strani posvetovanja.

Javna obravnava 2. septembra 2020

ECB bo javno obravnavo, ki bo potekala v obliki telefonske konference, organizirala 2. septembra 2020 od 14.00 do 16.00 po srednjeevropskem času.

Obravnava se bo začela z uvodnim nagovorom, ki mu bodo sledila vprašanja in odgovori v angleščini za registrirane udeležence. Spremna dokumentacija bo objavljena malo pred obravnavo v zavihku »Dokumenti« spodaj.

Navodila za sodelovanje

Če želite sodelovati na javni obravnavi, se do 19. avgusta 2020 registrirajte s tem obrazcem.

Registrirani udeleženci se v telekonferenco povežejo s telefonsko številko, ki jo bodo prejeli po e-pošti.

Dokumenti