Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen EKP:n ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaasta

EKP on laatinut luonnoksen ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaaksi ja järjestää siitä nyt julkisen kuulemisen. Asiasta kiinnostuneilla on näin mahdollisuus esittää luonnoksesta kommentteja.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 25.9.2020 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä saadut kommentit otetaan huomioon.

Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas (luonnos)

Opas edustaa EKP:n näkemystä siitä, miten ilmasto- ja ympäristöriskejä hallitaan turvallisesti ja varovaisesti vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta. EKP odottaa luottolaitosten

  1. ottavan ilmasto- ja ympäristöriskit huomioon, kun ne laativat ja toteuttavat liitetoimintastrategiaansa sekä hallinto- ja riskienhallintajärjestelyjä
  2. julkistavan tietoa ilmasto- ja ympäristöriskeistään entistä selkeämmin ja avoimemmin.
Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 25.9.2020 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Vain kommentointipohjaa käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan kuulemisen päättymisen jälkeen.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse kommentointipohjaa käyttäen:

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan ”Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks”.

Kommenttien lähettäminen postitse kommentointipohjaa käyttäen:

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central Bank”Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks”
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kommentointipohjaa käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Keskustelutilaisuus valvojille, päättäjille ja pankeille verkossa 17.6.2020

Kuulemisen aikana EKP järjestää 17.6.2020 verkossa keskustelutilaisuuden, jossa valvojat, päätöksentekijät ja pankit pääsevät vaihtamaan näkemyksiä. Keskustelun pohjaksi kuullaan valvontaviranomaisten, pankkien sekä EU:n toimielinten ja kansainvälisten organisaatioiden edustajien ja asiantuntijoiden alustuksia keskeisistä teemoista. EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit saavat kutsun tilaisuuteen yhteiseltä valvontaryhmältään. Näkemykset on silti esitettävä myös virallista tietä (ks. julkisen kuulemisen verkkosivu), jotta ne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon kuulemisprosessissa.

Julkinen kuulemistilaisuus puhelinkonferenssina 2.9.2020
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä