Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon: EKP juhend kliima- ja keskkonnariskide kohta (eelnõu)

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi kliima- ja keskkonnariske käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2020. aasta 25. septembri südaööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP juhend kliima- ja keskkonnariskide kohta (eelnõu)

Juhendis antakse ülevaade EKP lähenemisviisist kliima- ja keskkonnariskide turvalisele ja usaldusväärsele ohjele praeguses usaldatavusnõuete raamistikus. Selles kirjeldatakse, mida EKP ootab krediidiasutustelt seoses:

  1. kliima- ja keskkonnariskide arvessevõtmisega äristrateegiate ning juhtimis- ja riskiohjeraamistike väljatöötamisel ja rakendamisel;
  2. läbipaistvuse suurendamisega enda avatuse kohta nendele riskidele ning kliima- ja keskkonnaandmete avalikustamise tõhustamisega.
Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2020. aasta 25. septembri südaööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.Avaliku konsultatsiooni vorm

Pärast käesoleva avaliku konsultatsiooni lõppu avaldatakse ainult eespool toodud vormi kaudu esitatud märkused.

Märkuste vormi saatmine meili teel

Märkused palume saata meiliaadressil: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on the draft ECB guide on climate-related and environmental risks

Märkuste vormi saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankPublic consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik nõuetekohasel vormil esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Veebipõhine dialoog pangandussektoriga 17. juunil 2020

Konsultatsiooni käigus korraldab EKP veebipõhise dialoogi pangandussektoriga, mis toimub 17. juunil 2020. Dialoog toob arvamustevahetuseks kokku nii järelevalveasutuste, poliitikakujundajate kui ka pankade esindajad. Dialoogi toetavad järelevalveasutuste, pankade ning Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide kõrgema tasandi esindajate ja ekspertide sõnavõtud ja arutelud. EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad saavad osalemiskutse oma ühiselt järelevalverühmalt. Tuleb siiski silmas pidada, et konsultatsioonis võetakse arvesse üksnes märkusi, mis on juhendi kohta esitatud avaliku konsultatsiooni veebilehe kaudu.

Avalik kuulamine 2. septembril 2020
Dokumendid
Rikkumisest teatamine