Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumu par klimata pārmaiņu un vides riskiem projektu

Šī apspriešana dod visām ieinteresētajām pusēm iespēju nākt klajā ar komentāriem attiecībā uz ECB norādījumu par klimata pārmaiņu un vides riskiem projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 25. septembris, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumu par klimata pārmaiņu un vides riskiem projekts

Norādījumos izklāstīta ECB izpratne par klimata pārmaiņu un vides risku drošu un pamatotu pārvaldību saskaņā ar esošo prudenciālo ietvaru. Tajā aprakstīts, kā iestādēm saskaņā ar ECB gaidām

  1. jāapsver klimata pārmaiņu un vides riski, formulējot un īstenojot savu uzņēmējdarbības stratēģiju un pārvaldību un risku pārvaldības ietvarus;
  2. jānodrošina lielāka caurredzamība attiecībā uz pakļautību šādiem riskiem, uzlabojot informācijas atklāšanu par klimata pārmaiņu un vides riskiem.
Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2020. gada 25. septembrim, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni.

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.Sabiedriskās apspriešanas veidne

Sabiedriskajā apspriešanā tiks ņemti vērā tikai tie komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni.

Komentāru veidnes iesniegšana, izmantojot e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks".

Komentāru veidnes iesniegšana, izmantojot pastu

Sūtiet komentārus uz tālāk norādīto pasta adresi.

European Central Bank"Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks"
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri, kas iesniegti, izmantojot veidni, tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par iesniegtajiem komentāriem. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Nozares dialoga tiešsaistes seminārs 2020. gada 17. jūnijā

Konsultāciju procesa ietvaros ECB 2020. gada 17. jūnijā organizēs nozares dialoga tiešsaistes semināru. Šis dialogs pulcēs kopā uzraugus, politikas veidotājus un bankas, lai apmainītos viedokļiem par šo tēmu. Dialogu papildinās referāti un diskusijas, kurās piedalīsies uzraudzības iestāžu, banku un Eiropas un starptautisko struktūru augsta ranga pārstāvji un eksperti. ECB tiešā uzraudzībā esošās bankas saņems uzaicinājumu piedalīties seminārā no savas kopējās uzraudzības komandas. Taču jāievēro, ka apspriešanā vērā tiks ņemti tikai sabiedriskās apspriešanas interneta sadaļā oficiāli iesniegtie komentāri par norādījumiem.

Atklātā sēde 2020. gada 2. septembrī
Dokumenti
Trauksmes celšana