Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува окончателното ръководство за банките относно рисковете, свързани с климата и околната среда

27 ноември 2020 г.

  • ЕЦБ публикува окончателното ръководство, след като взе предвид коментари, получени по време на публична консултация.
  • В началото на 2021 г. банките ще извършат самооценка спрямо очакванията на ЕЦБ.
  • През 2022 г. ЕЦБ ще извърши цялостен преглед на практиките на банките.
  • При следващия надзорен стрес тест през 2022 г. ще се обърне особено внимание на рисковете, свързани с климата.
  • Освен това според нов доклад на ЕЦБ банките изостават значително с оповестяванията на рискове, свързани с климата и околната среда.

След публична консултация Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес окончателното и изменено ръководство относно рисковете, свързани с климата и околната среда. В ръководството се описва как ЕЦБ очаква банките да управляват разумно и да оповестяват прозрачно тези рискове при сегашните пруденциални правила.

Сега предстои ЕЦБ да предприеме две конкретни последващи стъпки заедно с банките. В началото на 2021 г. тя ще поиска от тях да извършат самооценки спрямо надзорните очаквания, представени в ръководството, и на тази основа да изготвят планове за действие. След това ЕЦБ ще сравни самооценките и плановете на банките и ще ги подложи на критичен анализ в рамките на надзорния диалог. През 2022 г. тя ще извърши цялостен надзорен преглед на банковите практики и ще предприеме конкретни последващи мерки, където е необходимо.

С оглед на все по-голямото значение на изменението на климата за икономиката и нарастващия брой доказателства за финансовото му въздействие върху банките ЕЦБ ще проведе следващия си надзорен стрес тест през 2022 г. с фокус върху рисковете, свързани с климата. Допълнителна информация ще бъде предоставена през 2021 г.

Днес ЕЦБ публикува и доклад, според който банките изостават по отношение на оповестяването на рискове, свързани с климата и околната среда. Въпреки че се отчита известно подобрение спрямо предходната година, банките трябва да положат значителни усилия, за да подкрепят по-добре отчетите си с подходяща количествена и качествена информация. ЕЦБ възнамерява да идентифицира останалите пропуски и да ги обсъди с банките през втората половина на 2021 г.

По време на консултацията ЕЦБ получи повече от 50 коментара от широк спектър от заинтересовани лица, включително от банковия сектор. Отговорът на ЕЦБ е представен в обобщението на коментарите.

Ръководството влиза в сила незабавно.

Ръководството, получените коментари и тяхното обобщение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ута Харнишфегер, тел.: +49 69 1344 6321

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал