Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör den slutliga vägledningen om klimat- och miljörelaterade risker för banker

27 november 2020

  • ECB offentliggör den slutliga vägledningen efter beaktande av synpunkter från det offentliga samrådet
  • Banker ska under början av 2021 genomföra en självutvärdering utifrån ECB:s förväntningar
  • Under 2022 kommer ECB att genomföra en full översyn av bankers rutiner
  • Även nästa stresstest under 2022 kommer att fokusera på klimatrelaterade risker
  • Parallellt visar en separat rapport från ECB att bankers upplysningar om klimat- och miljörelaterade risker är avsevärt fördröjda

Efter ett offentligt samråd offentliggjorde Europeiska centralbanken (ECB) i dag sin slutliga och ändrade vägledning om klimat- och miljörelaterade risker. I vägledningen beskrivs ECB:s förväntningar på hur banker ska hantera sådana risker på ett ansvarsfullt sätt och rapportera dessa på ett transparent vis enligt det gällande tillsynsregelverket.

ECB kommer nu att tillsammans med bankerna följa upp detta i två konkreta steg. I början på 2021 kommer ECB att be banker göra en självutvärdering i linje med de tillsynsförväntningar som beskrivs i vägledningen och utarbeta åtgärdsplaner. Därefter kommer ECB att utvärdera bankernas självutvärderingar och planer samt bemöta dessa i tillsynsdialogen. Under 2022 kommer ECB att genomföra en fullständig översyn av bankers rutiner och vid behov vidta konkreta uppföljningsåtgärder.

I linje med att både ekonomin i helhet och bankers finanser påverkas alltmer av klimatförändringarna kommer ECB:s nästa stresstest inom ramen för tillsyn under 2022 att fokusera på klimatrelaterade risker. Mer information presenteras under 2021.

I dag offentliggjorde ECB även en rapport som visar att banker släpar efter när det gäller att ge upplysningar om klimat- och miljörelaterade risker. Även om en viss förbättring har skett sedan föregående år måste banker anstränga sig mer för att bättre underbygga sina upplysningar med både kvantitativ och kvalitativ information. Under andra halvåret 2021 ämnar ECB identifiera kvarvarande brister och diskutera detta med banker.

Under samrådet mottog ECB över 50 synpunkter från många olika parter, inbegripet banksektorn. ECB:s svar hittas i feedbackdokumentet.

Vägledningen kommer att tillämpas omedelbart.

Vägledningen och alla synpunkter med tillhörande feedbackdokument finns på ECB:s webbplats för banktillsyn .

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning