Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaan

27.11.2020

  • Oppaan lopullisessa versiossa on otettu huomioon julkisessa kuulemisessa saadut kommentit
  • Pankit laativat EKP:n odotuksista itsearvioinnin vuoden 2021 alussa
  • Pankkien käytännöt arvioidaan kattavasti uudelleen vuonna 2022
  • Vuonna 2022 pankkivalvonnan stressitestissä keskitytään ilmastoriskeihin
  • EKP:n tuore raportti paljastaa huomattavia puutteita pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien julkistamiskäytännöissä

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaansa lopullisen version. Oppaassa kerrotaan, mitä EKP odottaa pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnalta ja riskitietojen julkaisemiselta. Siinä on otettu huomioon julkisessa kuulemisessa saadut kommentit.

Seuraavaksi EKP ryhtyy jatkotoimiin kahdessa vaiheessa. Vuoden 2021 alussa se pyytää pankkeja laatimaan itsearvioita siitä, miten ne ovat täyttäneet oppaaseen sisältyvät valvontaodotukset, sekä niihin perustuvia toimintasuunnitelmia. Sen jälkeen EKP vertailee pankeilta saamiaan itsearvioita ja toimintasuunnitelmia ja keskustelee niistä kriittisesti pankkien kanssa. Vuonna 2022 EKP tekee kattavan arvioinnin pankkien käytännöistä ja ryhtyy tarvittaessa konkreettisiin jatkotoimiin.

Vuonna 2022 tehtävässä stressitestissä keskitytään ilmastoriskeihin, sillä Ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen ja pankkeihin enenevässä määrin. Lisätietoja stressitestistä julkaistaan vuoden 2021 aikana.

EKP julkaisi tänään myös raportin, jonka mukaan pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien julkistamiskäytännöissä on puutteita. Käytännöt ovat hieman parantuneet viime vuodesta, mutta pankeilta vaaditaan yhä merkittäviä toimia julkistamiensa asiakirjojen perustelemiseksi asiaankuuluvilla määrällisillä ja laadullisilla tiedoilla. EKP aikoo määrittää jäljellä olevat puutteet vuoden 2021 jälkipuoliskolla ja keskustella niistä pankkien kanssa.

EKP sai julkisen kuulemisen aikana yli 50 kommenttia pankkisektorilta ja monilta muilta sidosryhmiltä. EKP laati kommentteihin vastaukset, jotka sisältyvät palauteyhteenvetoon.

Opasta aletaan soveltaa välittömästi.

Opas, siitä saatu palaute ja palauteyhteenveto on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä