Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s vägledning om klimat- och miljörelaterade risker

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera utkastet till ECB:s vägledning om klimat- och miljörelaterade risker.

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 25 september 2020.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

Utkastet till ECB:s vägledning om klimat- och miljörelaterrade risker

I denna vägledning ger ECB sin syn på hur klimat- och miljörelaterade risker kan hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt inom rådande tillsyn. Däri beskrivs ECB:s förväntningar på hur instituten ska

  1. hantera klimat- och miljörelaterade risker när de formulerar och genomför sin affärsstrategi samt sina ramverk för riskhantering och styrning
  2. bli mer transparenta om sin exponering mot sådana risker genom förbättrad klimat- och miljöriskrapportering
Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 25 september 2020 med detta formulär:

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.Formulär för offentligt samråd

Endast kommentarer som lämnas genom formuläret ovan publiceras efter det offentliga samrådet.

Inlämning av kommentarer genom formuläret ovan per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen skriv ”Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks” som ärenderubrik.

Inlämning av kommentarer genom formuläret ovan per post:

Skicka kommentarer till:

Europeiska centralbanken”Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks”
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer som lämnats genom formuläret att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur personuppgifter och kommentarer hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Webbinarium för branschdialog den 17 juni 2020

Som del av samrådsförfarandet organiserar ECB ett webbinarium för branschdialog den 17 juni 2020. Denna dialog för samman tillsynsmyndigheter, politiska beslutsfattare och banker och möjliggör utbyte av åsikter. Vid detta tillfälle hålls anföranden av och diskussioner med höga representanter och specialister från tillsynsmyndigheter, banker samt europeiska och internationella organ. Banker som står under ECB: s direkta tillsyn får en inbjudan att delta från sin gemensamma tillsynsgrupp. Notera att endast formella synpunkter på vägledningen som lämnats in via webbsidan för det offentliga samrådet beaktas i samrådet.

Offentlig utfrågning den 2 september 2020.
Dokument
Visselblåsning