Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos projekto

Šios konsultacijos suinteresuotiesiems subjektams suteikia galimybę teikti pastabas dėl ECB vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos projekto.

Pastabos gali būti teikiamos iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

ECB vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos projektas

Šiame vadove išdėstyta, kaip ECB supranta saugų ir prudencinį klimato ir aplinkos rizikos valdymą pagal dabartinę prudencinę tvarką. Jame aprašoma, kaip, ECB nuomone, įstaigos turėtų:

  1. atsižvelgti į klimato ir aplinkos riziką, rengdamos ir įgyvendindamos savo verslo strategiją ir vidaus valdymo bei rizikos valdymo sistemą;
  2. atskleisti daugiau informacijos apie tai, kiek jos susiduria su klimato ir aplinkos rizika, ir taip tapti skaidresnės.
Pastabų teikimas

Pastabas prašom pateikti iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) naudojant šią formą:

Pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.Viešų konsultacijų forma

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, bus skelbiamos tik tos pastabos, kurios buvo pateiktos užpildžius šią formą.

Pastabų teikimas (užpildant nurodytą formą) el. paštu

Pastabas siųskite el. pašto adresu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos eilutėje įrašykite „Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks“.

Pastabų teikimas (užpildant nurodytą formą) paprastu paštu

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central Bank„Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks“
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Pastabų skelbimas

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, visos pastabos (pateiktos užpildžius nurodytą formą) kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Pranešimas apie privatumą
Internetinis seminaras – dialogas su sektoriaus atstovais, 2020 m. birželio 17 d.

Vykstant konsultacijoms, bankų sektoriaus atstovams birželio 17 d. ECB surengs internetinį seminarą. Jame priežiūros atstovai, politikos rengėjai ir bankai turės galimybę panagrinėti šią temą kartu. Pranešimus pristatys ir seminaro tema plačiau diskutuos priežiūros institucijų, bankų, europinių ir tarptautinių organizacijų vyresnieji vadovai ir specialistai. ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai kvietimą dalyvauti seminare gaus iš savo jungtinės priežiūros grupės. Tačiau reikia pažymėti, kad bus svarstomos tik oficialiai per viešoms konsultacijoms skirtą tinklalapį pateiktos pastabos.

Viešas svarstymas 2020 m. rugsėjo 2 d.
Dokumentai
Informavimas apie pažeidimus