Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 25ης Σεπτεμβρίου 2020.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Ο οδηγός παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται την ασφαλή και συνετή διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων υπό το ισχύον πλαίσιο προληπτικής εποπτείας. Περιγράφει πώς η ΕΚΤ προσδοκά από τις τράπεζες να:

  1. εξετάζουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και των πλαισίων διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων τους,
  2. να ενισχύουν τη διαφάνειά τους, αυξάνοντας τα στοιχεία που δημοσιοποιούν όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον.
Υποβολή σχολίων

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων ορίζεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, έως τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο υπόδειγμα:

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Μετά τη λήξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν μόνο τα σχόλια που θα έχουν υποβληθεί με το παραπάνω υπόδειγμα.

Υποβολή σχολίων με το παραπάνω υπόδειγμα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε “Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks".

Υποβολή σχολίων με το παραπάνω υπόδειγμα μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central Bank“Public consultation on the ECB Guide on climate-related and environmental risks”
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα όλα τα σχόλια που θα έχουν υποβληθεί με το υπόδειγμα, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Διαδικτυακό σεμινάριο διαλόγου με εκπροσώπους του κλάδου στις 17 Ιουνίου 2020

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα διοργανώσει διαδικτυακό σεμινάριο διαλόγου με εκπροσώπους του κλάδου στις 17 Ιουνίου 2020. Στον διάλογο θα συμμετέχουν εποπτικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής και τράπεζες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα. Ο διάλογος θα υποστηρίζεται από κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις με τη συμμετοχή ανώτερων εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων από εποπτικές αρχές, τράπεζες και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ θα λάβουν πρόσκληση συμμετοχής από την οικεία μεικτή εποπτική ομάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια σχετικά με τον οδηγό που θα υποβληθούν επισήμως μέσω της ιστοσελίδας της δημόσιας διαβούλευσης.

Δημόσια συζήτηση στις 2 Σεπτεμβρίου 2020
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων