Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB start openbare raadpleging over gids inzake klimaat- en milieurisico's

20 mei 2020

  • ECB nodigt de sector en andere belanghebbenden uit commentaar te geven
  • Verwacht wordt dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in bedrijfsstrategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing
  • Raadpleging eindigt op 25 september 2020, om middernacht (Midden-Europese tijd)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een gids voor raadpleging uitgebracht waarin ze uiteenzet wat, binnen het huidige prudentiële kader, van banken wordt verwacht op het terrein van een veilig en prudent beheer van klimaat- en milieurisico’s evenals van transparante informatieverschaffing daarover. De ECB wil dat banken met deze risico's rekening houden, aangezien ze een factor van betekenis kunnen zijn voor bestaande prudentiële risicocategorieën en een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de reële economie en de banken.

Volgens de gids verwacht ECB-Bankentoezicht dat banken klimaat- en milieurisico’s meenemen in hun kaders voor governance en risicobeheer en bij het formuleren en uitvoeren van de bedrijfsstrategie. Tevens verwacht de ECB dat banken transparanter worden door de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s te verbeteren.

De ECB onderkent dat banken als gevolg van de coronapandemie (Covid-19) voor grote uitdagingen staan. De onmiddellijke aandacht van de ECB richt zich op de pandemie, maar de ECB blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van het beheer van en de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s in de bankensector.

Met de gids wil de ECB de sector beter bewust maken van klimaat- en milieurisico’s en het beheer van deze risico's verbeteren. Tevens is de gids bedoeld om als basis voor de dialoog tussen toezichthouder en bank te dienen. Van banken wordt verwacht dat ze nagaan of de huidige werkwijzen veilig en prudent zijn in het licht van de verwachtingen en dat ze die werkwijzen zo nodig beginnen aan te passen.

De gids is opgezet om binnen de grenzen van het toepasselijk Unierecht en nationaal recht te passen. Het doel van de gids is te bevorderen dat banken volgens de huidige prudentiële regels voorbereid zijn op het beheer van klimaat- en milieurisico’s, conform het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei en het actieplan van de Europese Bankautoriteit inzake duurzame financiering.

Met het oog op consistente toepassing van hoge toezichtstandaarden in het hele eurogebied is de gids in nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten opgesteld. Tevens steunt de gids op de ervaringen die zijn opgedaan bij het beoordelen van de huidige werkwijzen en benaderingen van banken betreffende klimaat- en milieurisico’s.

De raadpleging over de gids begint vandaag en eindigt op 25 september 2020, om middernacht (Midden-Europese tijd). De gids en de bijbehorende veelgestelde vragen zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de ECB de ontvangen opmerkingen en een feedbackdocument.

De ECB verwacht dat de opmerkingen over dit raadplegingsdocument waardevol zullen zijn voor het afronden van de gids.

Bij vragen kunnen de media terecht bij Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders