Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia galutinę bankams skirto vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos versiją

2020 m. lapkričio 27 d.

  • ECB, apsvarstęs per viešas konsultacijas gautas pastabas, skelbia galutinę vadovo versiją.
  • 2021 m. pradžioje bankai turės įsivertinti, kaip jie tenkina ECB lūkesčius.
  • 2022 m. ECB nuodugniai peržiūrės bankų praktiką.
  • Su klimatu susijusi rizika bus vertinama ir vykdant priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis 2022 m.
  • ECB neseniai parengtos atskiros ataskaitos rezultatai rodo, kad bankai turi dar nemažai nuveikti informacijos apie klimato ir aplinkos riziką atskleidimo klausimu.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė galutinę, po viešų konsultacijų atnaujintą vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos versiją. Vadove išdėstyti ECB lūkesčiai, kaip bankai turėtų vykdyti prudencinį tokios rūšies rizikos valdymą ir kaip pagal dabartinę prudencinę tvarką turėtų atskleisti informaciją apie ją.

ECB šį klausimą su bankais spręs dviem etapais. 2021 m. pradžioje jis paprašys bankų patiems įvertinti savo padėtį atsižvelgiant į vadove išdėstytus priežiūrinius lūkesčius ir parengti atitinkamą veiksmų planą. Pagal bankų įsivertinimo rezultatus ir veiksmų planus ECB bankams nustatys siektinus rodiklius ir priežiūrinio dialogo kontekste tikrins, kaip jie įgyvendinami. 2022 m. ECB atliks išsamų bankų praktikos priežiūrinį tikrinimą ir, prireikus, nustatys konkrečias tolesnes priemones.

Atsižvelgdamas į vis didėjančią klimato kaitos svarbą ekonomikai ir vis gausesnius klimato kaitos finansinio poveikio bankams įrodymus, kitą priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris bus vykdomas 2022 m., ECB skirs su klimatu susijusiai rizikai. Daugiau informacijos apie tai bus pateikta 2021 m.

Šiandien ECB taip pat paskelbė ataskaitą, kurios rezultatai rodo, kad bankai turi dar nemažai nuveikti informacijos apie klimato ir aplinkos riziką atskleidimo klausimu. Nors, palyginti su pernai, šiokia tokia pažanga jau padaryta, bankams vis dar reikia dėti nemažai pastangų siekiant, kad jų atskleidžiama informacija būtų labiau pagrįsta atitinkamais kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis. 2021 m. antrąją pusę ECB ketina nustatyti esamus trūkumus šioje srityje ir tai aptarti su bankais.

Viešų konsultacijų metu ECB iš įvairių suinteresuotųjų šalių, tarp jų ir bankų sektoriaus atstovų, gavo daugiau nei 50 komentarų. ECB atsakymai į juos pateikti konsultacijų rezultatus apibendrinančiame pranešime.

Vadovas įsigalios iškart.

Vadovas, gautos pastabos ir konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus