Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert definitieve gids inzake klimaat- en milieurisico’s voor banken

27 november 2020

  • ECB publiceert definitieve gids na beoordeling van tijdens openbare raadpleging gemaakte opmerkingen
  • Banken evalueren begin 2021 eigen werkwijzen ten opzichte van ECB-verwachtingen
  • ECB licht in 2022 werkwijzen van banken grondig door
  • Volgende stresstest van toezichthouder in 2022 omvat tevens klimaatrisico's
  • Daarnaast wijst nieuw rapport van ECB erop dat informatieverschaffing van banken over klimaat- en milieurisico’s aanzienlijk achterblijft

Na een openbare raadpleging heeft de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag haar definitieve en aangepaste gids inzake klimaat- en milieurisico's gepubliceerd. In de gids licht de ECB toe wat ze van banken verwacht wat betreft prudent beheer van en transparante informatieverschaffing over deze risico's binnen de huidige prudentiële regels.

De ECB geeft nu aan dit onderwerp vervolg in twee concrete stappen. Begin 2021 vraagt ze banken de eigen werkwijzen in het licht van de in de gids geschetste toezichtsverwachtingen te evalueren en op basis daarvan actieplannen op te stellen. Vervolgens zal de ECB de zelfevaluaties en plannen van de banken vergelijken en de instellingen hierover bevragen als onderdeel van de toezichtsdialoog. In 2022 licht de ECB de werkwijzen van de banken grondig door en treft ze waar nodig concrete vervolgmaatregelen.

In 2022 neemt de ECB de klimaatrisico's mee in haar volgende stresstest. Dit hangt samen met het groeiende belang van klimaatverandering voor de economie en de steeds sterkere aanwijzingen dat de klimaatverandering banken financieel raakt. Hierover verstrekt de ECB in de loop van 2021 nadere gegevens.

De ECB heeft vandaag tevens een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat banken achterblijven wat betreft hun informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico's. Hoewel de situatie ten opzichte van het voorafgaande jaar iets verbeterd is, moeten banken zich aanzienlijk inspannen om de verstrekte informatie beter te onderbouwen met relevante kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. De ECB is van plan in de tweede helft van 2021 de resterende hiaten in kaart te brengen en deze met de banken te bespreken.

Als onderdeel van de raadpleging heeft de ECB meer dan 50 opmerkingen ontvangen van allerlei belanghebbenden, onder meer uit de banksector. De reacties van de ECB zijn terug te vinden in het feedbackdocument.

De gids wordt onmiddellijk van toepassing.

De gids, de ontvangen opmerkingen en de feedback daarop zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Bij vragen kunnen de media terecht bij Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders