Pjani ta’ rkupru

Il-pjani ta’ rkupru jiżguraw li l-banek ikunu lesti biex jirkupraw il-vijabbiltà tagħhom bla dewmien anke f’perijodi ta’ stress finanzjarju qawwi. Il-banek taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE għandhom iħejju u jżommu pjani ta’ rkupru u jippreżentawhom kull sena għal valutazzjoni. Il-pjani tal-irkupru huma element ewlieni tal-qafas Ewropew għall-ġestjoni tal-kriżijiet.

Ġestjoni tal-kriżijiet
Lista ta’ banek taħt superviżjoni

Il-BĊE jappoġġa lill-banek fl-ippjanar tagħhom għall-irkupru u jiddjaloga magħhom b’mod miftuħ u trasparenti.

Pubblikazzjonijiet reċenti

Standardizzazzjoni ta’ pjani ta’ rkupru

L-analiżi tal-istandardizzazzjoni taċ-ċiklu tal-pjani ta’ rkupru 2018/19 tivvaluta l-karatteristiċi ewlenin tal-pjani u tidentifika fejn ikun meħtieġ titjib.

L-istandardizzazzjoni tinkludi pjani valutati sa Lulju 2019.

Standardizzazzjoni ta’ pjani ta’ rkupru (ċiklu 2018/19)

Artiklu tan-Newsletter dwar il-kapaċità ġenerali ta’ rkupru

Il-kapaċità ġenerali ta’ rkupru hi indikatur tajjeb tal-kapaċità ta’ bank li jirkupra minn kriżi. Din tiġi definita bħala l-punt safejn bank jista’ jerġa' jirkupra l-kapital u l-likwidità tiegħu f'sitwazzjonijiet ta’ kriżi eċċezzjonali iżda plawżibbli billi jimplimenta opzjonijiet ta’ rkupru.

Artikolu fin-Newsletter dwar is-superviżjoni: Kapaċità ta' irkupru inġenerali – l-affarijiet isiru sew

Rapport tal-BĊE dwar pjani ta’ rkupru

Ir-rapport, miktub wara tliet ċikli suċċessivi ta’ valutazzjonijiet ta’ pjani ta’ rkupru, jippreżenta l-lezzjonijiet li tgħallem il-BĊE u xi eżempji ta’ prattika tajba osservati f'ħames oqsma ewlenin: opzjonijiet ta’ rkupru, kapaċità ġenerali ta’ rkupru, indikaturi ta’ rkupru, kotba ta’ eżerċizzji u eżerċizzji bi prova. L-għan hu li l-istituzzjonijiet sinifikanti jiġu mgħejuna biex ikomplu jtejbu l-pjani tagħhom u jirrenduhom iżjed operazzjonali.

Rapport tal-BĊE dwar pjani ta’ rkupru

Il-materjali ppubblikati kollha

12 ta' Frar 2020

Standardizzazzjoni ta’ pjani ta’ rkupru (ċiklu 2018/19)

12 ta' Frar 2020

Standardizzazzjoni għal pjani aħjar ta’ rkupru (Artiklu tan-Newsletter dwar is-superviżjoni)

14 ta' Awwissu 2019

Kapaċità ġenerali ta’ rkupru: kif issir sew (Artiklu tan-Newsletter dwar is-superviżjoni)

15 ta' Awwissu 2018

Ippjanar tal-irkupru: l-esperjenza tal-BĊE (Artiklu tan-Newsletter dwar is-superviżjoni)

3 ta' Lulju 2018

Rapport dwar pjani ta’ rkupru

15 ta' Novembru 2017

Irkupru u riżoluzzjoni: il-banek għandom ikunu mħejjija (Artiklu tan-Newsletter dwar is-superviżjoni)