Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Σχέδια ανάκαμψης

Τα σχέδια ανάκαμψης διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες είναι προετοιμασμένες να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους εγκαίρως ακόμη και σε περιόδους σοβαρής χρηματοπιστωτικής πίεσης. Οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν και να διατηρούν σχέδια ανάκαμψης και να τα υποβάλλουν προς αξιολόγηση σε ετήσια βάση. Τα σχέδια ανάκαμψης αποτελούν βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων.

Η ΕΚΤ στηρίζει τις τράπεζες κατά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψής τους και συμμετέχει σε ανοιχτό και διαφανή διάλογο με αυτές.

Συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης

Η συγκριτική ανάλυση των σχεδίων ανάκαμψης για τον κύκλο 2019/20 αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των σχεδίων και εντοπίζει τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα σχέδια που αξιολογήθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2020.

Συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης (κύκλος 2019/20)

Άρθρο σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας

Η πανδημία δοκίμασε τα σχέδια ανάκαμψης των τραπεζών. Όμως για να αντεπεξέλθουν σε μια τόσο μεγάλη κρίση που επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα οι τράπεζες χρειάζεται να βελτιώσουν καίρια σημεία των σχεδίων ανάκαμψής τους, όπως διαπίστωσε η ΕΚΤ στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης συγκριτικής αξιολόγησής της.

Άρθρο στο ενημερωτικό δελτίο για την εποπτεία: Ο κορωνοϊός αποκαλύπτει αδυναμίες στα σχέδια ανάκαμψης των τραπεζών

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

Η έκθεση, που καταρτίστηκε έπειτα από τρεις διαδοχικούς κύκλους αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης, παρουσιάζει τα διδάγματα που αποκόμισε η ΕΚΤ και ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που παρατηρήθηκαν σε πέντε βασικούς τομείς: επιλογές ανάκαμψης, συνολική ικανότητα ανάκαμψης, δείκτες ανάκαμψης, οδηγούς εφαρμογής σχεδίων ανάκαμψης (playbooks) και ασκήσεις ετοιμότητας (dry runs). Σκοπός της είναι να βοηθήσει τα σημαντικά ιδρύματα να βελτιώσουν περαιτέρω τα σχέδιά τους και να τα καταστήσουν περισσότερο λειτουργικά.

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων