Σχέδια ανάκαμψης

Τα σχέδια ανάκαμψης διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες είναι προετοιμασμένες να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους εγκαίρως ακόμη και σε περιόδους σοβαρής χρηματοπιστωτικής πίεσης. Οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν και να διατηρούν σχέδια ανάκαμψης και να τα υποβάλλουν προς αξιολόγηση σε ετήσια βάση. Τα σχέδια ανάκαμψης αποτελούν βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων.

Διαχείριση κρίσεων
Κατάλογος των εποπτευόμενων τραπεζών

Η ΕΚΤ στηρίζει τις τράπεζες κατά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψής τους και συμμετέχει σε ανοιχτό και διαφανή διάλογο με αυτές.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης

Η συγκριτική ανάλυση των σχεδίων ανάκαμψης για τον κύκλο 2018/19 αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των σχεδίων και εντοπίζει τομείς που επιδέχονται βελτίωση.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα σχέδια που αξιολογήθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

Συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης (κύκλος 2018/19)

Ενημερωτικό άρθρο σχετικά με τη συνολική ικανότητα ανάκαμψης

Η συνολική ικανότητα ανάκαμψης είναι ένας καλός δείκτης της ανθεκτικότητας μιας τράπεζας. Ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η τράπεζα μπορεί να αποκαταστήσει το κεφάλαιο και τη ρευστότητά της σε έκτακτες αλλά εύλογες καταστάσεις κρίσης, εφαρμόζοντας επιλογές ανάκαμψης.

Άρθρο στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την εποπτεία: Συνολική ικανότητα ανάκαμψης - η συνταγή της επιτυχίας 

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

Η έκθεση, που καταρτίζεται έπειτα από τρεις διαδοχικούς κύκλους αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης, παρουσιάζει τα διδάγματα που αποκόμισε η ΕΚΤ και ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που παρατηρήθηκαν σε πέντε βασικούς τομείς: επιλογές ανάκαμψης, συνολική ικανότητα ανάκαμψης, δείκτες ανάκαμψης, οδηγούς εφαρμογής σχεδίων ανάκαμψης (playbooks) και ασκήσεις ετοιμότητας (dry runs). Σκοπός της είναι να βοηθήσει τα σημαντικά ιδρύματα να βελτιώσουν περαιτέρω τα σχέδιά τους και να τα καταστήσουν περισσότερο λειτουργικά.

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

Όλες οι δημοσιεύσεις

12 Φεβρουαρίου 2020

Συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης (κύκλος 2018/19) (μόνο στα αγγλικά)

12 Φεβρουαρίου 2020

Συγκριτική αξιολόγηση για καλύτερα σχέδια ανάκαμψης (άρθρο στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την εποπτεία, μόνο στα αγγλικά)

14 Αυγούστου 2019

Συνολική ικανότητα ανάκαμψης: η συνταγή της επιτυχίας (άρθρο στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την εποπτεία, μόνο στα αγγλικά)

15 Αυγούστου 2018

Σχεδιασμός ανάκαμψης: η εμπειρία της ΕΚΤ (άρθρο στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την εποπτεία, μόνο στα αγγλικά)

3 Ιουλίου 2018

Έκθεση σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης (μόνο στα αγγλικά)

15 Νοεμβρίου 2017

Ανάκαμψη και εξυγίανση: οι τράπεζες πρέπει να είναι προετοιμασμένες (άρθρο στο ενημερωτικό φυλλάδιο για την εποπτεία, μόνο στα αγγλικά)