Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Herstelplannen

Herstelplannen zorgen ervoor dat banken voorbereid zijn op situaties waarin hun levensvatbaarheid in het geding kan komen. Ze bevatten maatregelen om er tijdig weer bovenop te komen, zelfs in perioden waarin de financiële druk zeer groot is. De banken die onder direct toezicht van de ECB staan, moeten herstelplannen opstellen en bijhouden, en ze jaarlijks ter beoordeling aan de toezichthouder voorleggen. Herstelplannen spelen een cruciale rol binnen het Europese kader voor crisismanagement.

De ECB ondersteunt de banken bij hun herstelplanning en voert daarover een open en transparante dialoog.

Benchmarking van herstelplannen

In de vergelijkende analyse van de herstelplannen (cyclus 2019/2020) wordt gekeken naar de belangrijkste kenmerken van de plannen en of ze verbetering behoeven. De benchmarking omvat de tot juli 2020 beoordeelde plannen.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

Artikel in de Supervision Newsletter over de impact van de pandemie

De herstelplannen van de banken zijn door de pandemie op de proef gesteld. Om een dergelijke, systeembrede storm goed door te komen, moeten banken belangrijke delen van hun herstelplan verbeteren. Tot die conclusie komt de ECB in haar meest recente toetsing.

Artikel in Supervision Newsletter: COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans

ECB-verslag over herstelplannen

Het verslag is tot stand gekomen na drie opeenvolgende beoordelingsrondes van herstelplannen. Het geeft inzicht in de opgedane ervaringen en bevat een aantal best practices op vijf belangrijke gebieden: herstelmaatregelen, totale herstelcapaciteit, herstelindicatoren, draaiboeken en simulatieoefeningen (dry runs). Met dit verslag wil de ECB belangrijke instellingen helpen bij de verdere verbetering en operationalisering van hun plannen.

ECB Report on recovery plans
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders