Menu

Herstelplannen

Herstelplannen zorgen ervoor dat banken voorbereid zijn op situaties waarin hun levensvatbaarheid in het geding kan komen. Ze bevatten maatregelen om er tijdig weer bovenop te komen, zelfs in perioden waarin de financiële druk zeer groot is. De banken die onder direct toezicht van de ECB staan, moeten herstelplannen opstellen en onderhouden, en ze jaarlijks ter beoordeling aan de toezichthouder voorleggen. Herstelplannen spelen een cruciale rol binnen het Europese kader voor crisismanagement.

Crisismanagement
Overzicht van onder toezicht staande banken

De ECB ondersteunt de banken bij hun herstelplanning en voert daarover een open en transparante dialoog.

Recente publicaties

Benchmarking van herstelplannen

In de vergelijkende analyse van de herstelplannen (cyclus 2019/2020) wordt gekeken naar de belangrijkste kenmerken van de plannen en of ze verbetering behoeven.

De benchmarking omvat de tot juli 2020 beoordeelde plannen.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

Artikel in de Supersvision Newsletter over de impact van de pandemie

De pandemie stelt de herstelplannen van banken op de proef. Om een systeembrede storm van deze aard goed door te komen, moeten banken belangrijke delen van hun herstelplan verbeteren. Tot die conclusie komt de ECB in haar meest recente toetsing.

Artikel Supervision Newsletter: COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans

ECB-verslag over herstelplannen

Het verslag is tot stand gekomen na drie achtereenvolgende rondes van beoordelingen van herstelplannen. Het geeft inzicht in de opgedane ervaringen en bevat een aantal best practices op vijf belangrijke gebieden: herstelmaatregelen, totale herstelcapaciteit, herstelindicatoren, draaiboeken en simulatieoefeningen (dry runs). Met het verslag wil de ECB belangrijke instellingen helpen hun plannen verder te verbeteren en ze operationeler te maken.

ECB Report on recovery plans

Gepubliceerde documenten

13 april 2021

Benchmarking of recovery plans (cyclus 2019/20)

17 februari 2021

COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (artikel in de Supervision Newsletter)

12 februari 2020

Benchmarking of recovery plans (cyclus 2018/19)

12 februari 2020

Benchmarking for better recovery plans (artikel in de Supervision Newsletter)

14 augustus 2019

Overall recovery capacity: getting it right (artikel in de Supervision Newsletter)

15 augustus 2018

Recovery planning: the ECB experience (artikel in de Supervision Newsletter)

3 juli 2018

Report on recovery plans

15 november 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (artikel in de Supervision Newsletter)