Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Finantsseisundi taastamise kavad

Finantsseisundi taastamise kavad tagavad, et pangad on suutelised isegi tõsiste finantsprobleemide korral õigel ajal oma elujõulisuse taastama. EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad peavad koostama ja omama finantsseisundi taastamise kava ning esitama selle igal aastal hindamiseks. Finantsseisundi taastamise kavad on Euroopa kriisiohjeraamistiku oluline element.

EKP toetab panku finantsseisundi taastamise kavandamisel ning peab nendega avatud ja läbipaistvat dialoogi.

Finantsseisundi taastamise kavade võrdlusanalüüs

Finantsseisundi taastamise kavade 2019.–2020. aasta hindamistsükli võrdlusanalüüsis käsitletakse kavade põhielemente ja tehakse kindlaks valdkonnad, kus on arenguruumi. Võrdlusanalüüs hõlmab kuni 2020. aasta juulini hinnatud kavasid.

Finantsseisundi taastamise kavade võrdlusanalüüs (2019–2020)

Uudiskirja artikkel pandeemia mõju kohta

Pandeemia on pankade finantsseisundi taastamise kavad proovile pannud. EKP värskeima võrdlusanalüüsi tulemused näitasid, et sellise süsteemiülese kriisiga toimetulekuks peavad pangad tõhustama oma finantsseisundi taastamise kavade olulisimaid osi.

Pangandusjärelevalve uudiskirja artikkel: COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans

EKP aruanne finantsseisundi taastamise kavade kohta

Aruanne, mis on koostatud pärast finantsseisundi taastamise kavade kolme järjestikust hindamistsüklit, sisaldab EKP kogemusi ja mõningaid parimaid tavasid viies põhivaldkonnas: finantsseisundi taastamise kavades sätestatud valikuvõimalused, finantsseisundi taastamise võimekus, finantsseisundi taastamise näitajad, juhised ja eelproovid. Aruande eesmärk on aidata olulistel krediidiasutustel oma taastamiskavasid veelgi tõhustada ja muuta need praktilisemaks.

EKP aruanne finantsseisundi taastamise kavade kohta

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine