Menu

Finantsseisundi taastamise kavad

Finantsseisundi taastamise kavad tagavad, et pangad on valmis isegi tõsiste finantsprobleemide korral õigel ajal taastama oma elujõulisuse. EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad peavad koostama ja omama finantsseisundi taastamise kava ning esitama selle igal aastal hindamiseks. Finantsseisundi taastamise kavad on Euroopa kriisiohjeraamistiku oluline element.

Kriisijuhtimine
Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

EKP toetab panku finantsseisundi taastamise kavandamisel ning peab nendega avatud ja läbipaistvat dialoogi.

Hiljutised väljaanded

Finantsseisundi taastamise kavade võrdlusanalüüs

Finantsseisundi taastamise kavade 2019.–2020. aasta hindamistsükli võrdlusanalüüsis käsitletakse kavade põhielemente ja tehakse kindlaks valdkonnad, kus on arenguruumi.

Võrdlusanalüüs hõlmab kuni 2020. aasta juulini hinnatud kavasid.

Benchmarking of recovery plans (2019–2020)

Uudiskirja artikkel pandeemia mõju kohta

Pandeemia on pankade finantsseisundi taastamise kavad proovile pannud. EKP värskeima võrdlusanalüüsi tulemused näitasid, et sellise süsteemiülese kriisiga toimetulekuks peavad pangad tõhustama oma finantsseisundi taastamise kavade olulisimaid osi. 

COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (järelevalveuudiskirja artikkel)

EKP aruanne finantsseisundi taastamise kavade kohta

Aruanne, mis on koostatud pärast finantsseisundi taastamise kavade kolme järjestikust hindamistsüklit, sisaldab EKP kogemusi ja mõningaid parimaid tavasid viies põhivaldkonnas: finantsseisundi taastamise kavades sätestatud valikuvõimalused, finantsseisundi taastamise võimekus, finantsseisundi taastamise näitajad, juhised ja eelproovid. Aruande eesmärk on aidata olulistel krediidiasutustel oma taastamiskavasid veelgi tõhustada ja muuta need praktilisemaks.

ECB Report on recovery plans

Kõik avaldatud dokumendid

13. aprill 2021

Benchmarking of recovery plans (2019–2020)

17. veebruar 2021

COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (järelevalveuudiskirja artikkel)

12. veebruar 2020

Benchmarking of recovery plans (2018–2019)

12. veebruar 2020

Benchmarking for better recovery plans (järelevalveuudiskirja artikkel)

14. august 2019

Overall recovery capacity: getting it right (järelevalveuudiskirja artikkel)

15. august 2018

Recovery planning: the ECB experience (järelevalveuudiskirja artikkel)

3. juuli 2018

Report on recovery plans

15. november 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (järelevalveuudiskirja artikkel)