Menu

Načrt sanacije

Načrt sanacije zagotavlja, da so banke dobro pripravljene na to, da tudi v obdobju hudih finančnih pretresov hitro znova vzpostavijo rentabilno poslovanje. Banke, ki so pod neposrednim nadzorom ECB, morajo načrt sanacije pripraviti in vzdrževati ter ga vsako leto predložiti v ocenjevanje. Načrt sanacije je ključni element v evropskem okviru kriznega upravljanja.

Krizno upravljanje
Seznam nadzorovanih bank

ECB podpira banke pri načrtovanju sanacije ter z njimi vstopa v odprt in transparenten dialog.

Zadnje objave

Primerjalna analiza načrtov sanacije

V primerjalni analizi načrtov sanacije v ciklu 2018/2019 smo pregledali ključne značilnosti načrtov in opredelili področja, ki jih je treba izboljšati.

V primerjalno analizo so vključeni načrti, ki so bili ocenjeni do julija 2019.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

Članek v glasilu »Supervision Newsletter« o splošni sposobnosti za sanacijo

Splošna sposobnost za sanacijo je dober pokazatelj odpornosti bank. To pomeni, v kolikšni meri lahko banka z izvedbo različnih možnosti sanacije ponovno vzpostavi kapital in likvidnost v izjemnih, vendar verjetnih kriznih situacijah.

Članek: Overall recovery capacity – getting it right

Poročilo ECB o načrtih sanacije

Poročilo, ki se pripravi po treh zaporednih ciklih ocenjevanja načrtov sanacije, predstavlja spoznanja, ki jih je pridobila ECB, in nekatere dobre prakse na petih ključnih področjih: možnosti sanacije, splošna sposobnost za sanacijo, kazalniki sanacije, protokoli in vaje. Cilj je pomembnim institucijam pomagati, da svoj načrt dodatno izboljšajo in operacionalizirajo.

ECB Report on recovery plans

Vsa objavljena gradiva

12. februar 2020

Primerjalna analiza načrtov sanacije (cikel 2018/2019)

12. februar 2020

Primerjalna analiza kot korak k boljšim načrtom sanacije (članek v glasilu »Supervision Newsletter«)

14. avgust 2019

Splošna sposobnost za sanacijo: kako pripraviti dober načrt (članek v glasilu »Supervision Newsletter«)

15. avgust 2018

Načrtovanje sanacije: izkušnje ECB (članek v glasilu »Supervision Newsletter«)

3. julij 2018

Poročilo o načrtih sanacije

15. november 2017

Sanacija in reševanje: banke morajo biti pripravljene (članek v glasilu »Supervision Newsletter«)