Menu

Atveseļošanas plāni

Atveseļošanas plāni nodrošina banku gatavību savlaicīgi atjaunot savu dzīvotspēju pat lielas finanšu spriedzes periodos. ECB tiešā uzraudzībā esošajām bankām noteikta prasība izstrādāt un uzturēt atveseļošanas plānus un reizi gadā iesniegt tos izvērtēšanai. Atveseļošanas plāni ir Eiropas krīžu vadības ietvara pamatelements.

Krīžu vadība
Uzraudzīto banku saraksts

ECB sniedz bankām atbalstu atveseļošanas plānu izstrādē un uztur ar tām atklātu un caurredzamu dialogu.

Jaunākās publikācijas

Atveseļošanas plānu salīdzinošā analīze

2019./2020. gada atveseļošanas plānošanas cikla salīdzinošās analīzes ietvaros tiek novērtētas plānu galvenās iezīmes un identificētas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

Salīdzinošā analīze aptver līdz 2020. gada jūlijam novērtētos plānus.

Atveseļošanas plānu salīdzinošā analīze (2019./2020. gada cikls)

"Uzraudzības Biļetena" raksts par pandēmijas ietekmi

Pandēmija bijusi pārbaudījums banku atveseļošanas plāniem. Lai pārciestu šāda veida sistēmas mēroga vētru, bankām jāuzlabo svarīgi atveseļošanas plānu elementi, kā secināts ECB jaunākajā salīdzinošajā analīzē.

"Uzraudzības Biļetena" raksts "Covid-19 atklāj banku atveseļošanas plānu vājās vietas"

ECB ziņojums par atveseļošanas plāniem

Ziņojumā, kas sagatavots pēc trim secīgiem atveseļošanas plānu izvērtēšanas cikliem, izklāstīta ECB gūtā pieredze un labākā prakse, kas novērota piecās svarīgākajās jomās – atveseļošanas iespējas, vispārējā atveseļošanas kapacitāte, atveseļošanas rādītāji, stratēģijas piemēri un simulācija. Tā mērķis ir palīdzēt nozīmīgajām iestādēm turpmāk pilnveidot savus plānus un padarīt tos labāk īstenojamus.

ECB ziņojums par atveseļošanas plāniem

Visi publicētie materiāli

13.04.2021.

Atveseļošanas plānu salīdzinošā analīze (2019./2020. gada cikls)

17.02.2021.

Covid-19 atklāj banku atveseļošanas plānu vājās vietas ("Uzraudzības Biļetena" raksts)

12.02.2020.

Atveseļošanas plānu (2018./2019. gada cikls) salīdzinošā analīze

12.02.2020.

Salīdzinošā analīze atveseļošanas plānu pilnveidošanai ("Uzraudzības Biļetena" raksts)

14.08.2019.

Vispārējā atveseļošanas kapacitāte – kā to pareizi noteikt ("Uzraudzības Biļetena" raksts)

15.08.2018.

Atveseļošanas plānošana – ECB pieredze ("Uzraudzības Biļetena" raksts)

03.07.2018.

Ziņojums par atveseļošanas plāniem

15.11.2017.

Atveseļošana un noregulējums – bankām jābūt gatavām ("Uzraudzības Biļetena" raksts)