Gaivinimo planai

Gaivinimo planai padeda užtikrinti, kad bankai būtų pasirengę laiku atkurti savo gyvybingumą net ir didelių finansinių sunkumų laikotarpiais. ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai turi parengti gaivinimo planus, juos nuolat atnaujinti ir kasmet pateikti įvertinti. Gaivinimo planai yra esminis Europos krizių valdymo sistemos elementas.

Krizių valdymas
Prižiūrimų bankų sąrašas

ECB padeda bankams rengti gaivinimo planus ir yra užmezgęs su bankais atvirą ir skaidrų dialogą.

Naujausi leidiniai

Gaivinimo planų lyginamoji analizė

2018–2019 m. ciklo gaivinimo planų lyginamojoje analizėje išnagrinėti pagrindiniai planų ypatumai ir išskirtos tobulintinos sritys.

Lyginamoji analizė apima iki 2019 m. liepos mėn. įvertintus planus.

Gaivinimo planų lyginamoji analizė (2018–2019 m. ciklas)

Naujienlaiškio straipsnis apie bendrą gaivinimo pajėgumą

Bendras gaivinimo pajėgumas yra geras banko atsparumo rodiklis. Jis parodo, kiek kapitalo ir likvidumo bankas galėtų atkurti įgyvendindamas gaivinimo plane nustatytus gaivinimo būdus, jei susiklostytų išskirtinė, tačiau įmanoma krizinė situacija.

 Bendras gaivinimo pajėgumas – kaip jį tinkamai apskaičiuoti (Priežiūros naujienlaiškio straipsnis)

ECB ataskaita apie gaivinimo planus

Ataskaita parengta remiantis trijų iš eilės gaivinimo planų vertinimo ciklų rezultatais. Joje aptarta ECB įgyta patirtis ir aprašyta kai kuri geriausia patirtis penkiose pagrindinėse srityse, tai: gaivinimo būdai, bendras gaivinimo pajėgumas, gaivinimo rodikliai, scenarijai ir testavimas. Ataskaita parengta siekiant padėti svarbioms įstaigoms toliau tobulinti savo planus, kad jie būtų veiksmingesni.

ECB ataskaita apie gaivinimo planus

Visa paskelbta medžiaga

2020 m. vasario 12 d.

Gaivinimo planų lyginamoji analizė (2018–2019 m. ciklas)

2020 m. vasario 12 d.

Lyginamoji analizė gaivinimo planams tobulinti (Priežiūros naujienlaiškio straipsnis)

2019 m. rugpjūčio 14 d.

Bendras gaivinimo pajėgumas. Kaip teisingai jį suprasti (Priežiūros naujienlaiškio straipsnis)

2018 m. rugpjūčio 15 d.

Gaivinimo planavimas. ECB patirtis (Priežiūros naujienlaiškio straipsnis)

2018 m. liepos 3 d.

Ataskaita apie gaivinimo planus

2017 m. lapkričio 15 d.

Gaivinimas ir pertvarkymas. Bankai turi būti pasirengę (Priežiūros naujienlaiškio straipsnis)