Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Plány ozdravenia

Plány ozdravenia bankám umožňujú včas obnoviť svoju činnosť i v čase vážnych finančných ťažkostí. Banky pod priamym dohľadom ECB sú povinné plány ozdravenia vypracovať, viesť a každoročne predkladať na posúdenie. Plány ozdravenia sú kľúčovým prvkom európskeho rámca krízového riadenia.

ECB banky pri zostavovaní plánov ozdravenia podporuje a vedie s nimi otvorený a transparentný dialóg.

Hodnotenie plánov ozdravenia

Porovnávacia analýza plánov ozdravenia v rámci cyklu 2019/2020 sa zameriava na hlavné súčasti plánov a určuje oblasti, v ktorých si vyžadujú zlepšenie. Do analýzy sú zahrnuté plány vyhodnotené do júla 2020.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

Newsletter: článok o vplyve pandémie

Pandémia preverila účinnosť plánov ozdravenia bánk. Výsledky poslednej porovnávacej analýzy ECB však ukázali, že banky na zvládnutie celosystémovej búrky tohto druhu potrebujú zlepšiť zásadné časti svojich plánov ozdravenia.

Článok v Supervision Newsletter: COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans

Správa ECB o plánoch ozdravenia

Správa, ktorá bola vypracovaná po troch po sebe nasledujúcich cykloch hodnotenia plánov ozdravenia, uvádza hlavné poznatky, ktoré ECB v tejto oblasti získala, ako aj príklady optimálnych postupov v piatich hlavných oblastiach: možnosti ozdravenia, celková ozdravná kapacita, ukazovatele ozdravenia, manuály a simulácie krízových situácií. Jej cieľom je pomôcť významným inštitúciám pri ďalšom zdokonaľovaní a zvyšovaní účinnosti ich plánov.

Správa ECB o plánoch ozdravenia
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)