Menu

Plány ozdravenia

Plány ozdravenia bankám umožňujú včas obnoviť svoju činnosť i v čase vážnych finančných ťažkostí. Banky pod priamym dohľadom ECB sú povinné plány ozdravenia vypracovať, viesť a každoročne predkladať na posúdenie. Plány ozdravenia sú kľúčovým prvkom európskeho rámca krízového riadenia.

Krízové riadenie
Zoznam dohliadaných bánk

ECB banky pri zostavovaní plánov ozdravenia podporuje a vedie s nimi otvorený a transparentný dialóg.

Najnovšie publikácie

Hodnotenie plánov ozdravenia

Porovnávacia analýza plánov ozdravenia v rámci cyklu 2019/2020 sa zameriava na hlavné súčasti plánov a identifikuje oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Do analýzy sú zahrnuté plány vyhodnotené do júla 2020.

Porovnávacia analýza plánov ozdravenia, cyklus 2019/2020 (v angličtine)

Článok o následkoch pandémie

Prebiehajúca pandémia preveruje spoľahlivosť plánov ozdravenia bánk. Podľa záverov nedávnej porovnávacej analýzy ECB však banky nato, aby takýmto systémovým búrkam dokázali odolávať, musia zlepšiť kľúčové prvky svojich plánov ozdravenia.

Článok v Supervision Newsletter: COVID-19 odhaľuje nedostatky v plánoch ozdravenia bánk (v angličtine)

Správa ECB o plánoch ozdravenia

Správa, ktorá bola vypracovaná po troch po sebe nasledujúcich cykloch hodnotenia plánov ozdravenia, uvádza hlavné poznatky, ktoré ECB v tejto oblasti získala, ako aj príklady optimálnych postupov v piatich hlavných oblastiach: možnosti ozdravenia, celková ozdravná kapacita, ukazovatele ozdravenia, manuály a simulácie krízových situácií. Jej cieľom je pomôcť významným inštitúciám pri ďalšom zdokonaľovaní a zvyšovaní účinnosti ich plánov.

Správa ECB o plánoch ozdravenia (v angličtine)

Všetky zverejnené materiály

13. apríla 2021

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

17. februára 2021

COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (Supervision newsletter article)

12. februára 2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12. februára 2020

Benchmarking for better recovery plans (Supervision Newsletter)

14. augusta 2019

Overall recovery capacity: getting it right (Supervision Newsletter)

15. augusta 2018

Recovery planning: the ECB experience (Supervision Newsletter)

3. júla 2018

Report on recovery plans

15. novembra 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (Supervision Newsletter)