Menu

Genopretningsplaner

Genopretningsplaner sikrer, at bankerne er forberedte til rettidigt at genetablere deres rentabilitet selv i perioder med alvorlig finansiel stress. Banker under ECB's direkte tilsyn skal udarbejde og vedligeholde genopretningsplaner og fremsende dem til vurdering en gang om året. Genopretningsplaner er et centralt element i den europæiske ramme for krisestyring.

Krisestyring
Fortegnelse over banker under tilsyn

ECB støtter bankerne i deres genopretningsplanlægning og indgår i en åben og gennemsigtig dialog med dem.

Seneste publikationer

Benchmarking of recovery plans

Ved benchmarking-analysen af 2018/19-cyklen for genopretningsplaner tages planernes vigtigste karakteristika i betragtning, og der identificeres områder, hvor der kan ske forbedringer.

Benchmarkingen omfatter planer, som blev vurderet frem til juli 2019.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

Artikel i Supervision Newsletter om samlet genopretningskapacitet

En banks samlede genopretningskapacitet er en god indikator for, hvor modstandsdygtig banken er. Den samlede genopretningskapacitet defineres som det omfang, i hvilket en bank kan genoprette sin kapital og likviditet i ekstraordinære, men realistiske krisesituationer ved at implementere genopretningsmuligheder.

Artikel i Supervision Newsletter: Overall recovery capacity – getting it right

ECB Report on recovery plans

I rapporten, som udarbejdes efter tre på hinanden følgende cykler for vurdering af genopretningsplanerne, fremlægges de erfaringer, ECB har gjort sig, og eksempler på bedste praksis identificeret på fem hovedområder: genopretningsmuligheder, samlet genopretningskapacitet, genopretningsindikatorer, drejebøger (vejledninger i implementeringen af genopretningsplaner) og simuleringsøvelser. Rapporten har til formål at hjælpe signifikante institutter med yderligere at forbedre deres planer og gøre dem mere operationelle.

ECB Report on recovery plans

Alle offentliggjorte materialer

12. februar 2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12. februar 2020

Benchmarking for better recovery plans (artikel i Supervision newsletter)

14. august 2019

Overall recovery capacity: getting it right (artikel i Supervision newsletter)

15. august 2018

Recovery planning: the ECB experience (artikel i Supervision newsletter)

3. juli 2018

Report on recovery plans

15. november 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (artikel i Supervision newsletter)