Menu

Genopretningsplaner

Genopretningsplaner sikrer, at bankerne er forberedte til rettidigt at genetablere deres rentabilitet selv i perioder med alvorlig finansiel stress. Banker under ECB's direkte tilsyn skal udarbejde og vedligeholde genopretningsplaner og fremsende dem til vurdering en gang om året. Genopretningsplaner er et centralt element i den europæiske ramme for krisestyring.

Krisestyring
Fortegnelse over banker under tilsyn

ECB støtter bankerne i deres genopretningsplanlægning og indgår i en åben og gennemsigtig dialog med dem.

Seneste publikationer

Benchmarking af genopretningsplaner

Ved benchmarking-analysen af 2019/20-cyklen for genopretningsplaner tages planernes vigtigste karakteristika i betragtning, og områder, hvor der kan ske forbedringer, identificeres.

Benchmarkingen omfatter planer, som blev vurderet frem til juli 2020.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

Artikel om effekten af pandemien i Supervision Newsletter

Pandemien har været en stor udfordring for bankernes genopretningsplaner. For at klare sig igennem en sådan storm, der har ramt hele systemet, er det dog nødvendigt, at bankerne forbedrer vigtige dele af deres genopretningsplaner. Dette var konklusionen på ECB's seneste benchmarking-øvelse.

Artikel i Supervision Newsletter: COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans

ECB's rapport om genopretningsplaner

I rapporten, som udarbejdes efter tre på hinanden følgende cykler for vurdering af genopretningsplaner, fremlægges de erfaringer, ECB har gjort sig, og eksempler på bedste praksis identificeret på fem hovedområder: genopretningsmuligheder, samlet genopretningskapacitet, genopretningsindikatorer, drejebøger og simuleringsøvelser. Rapporten har til formål at hjælpe signifikante institutter med yderligere at forbedre deres planer og gøre dem mere operationelle.

ECB Report on recovery plans

Alle offentliggjorte materialer

13. april 2021

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

17. february 2021

COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (artikel i Supervision Newsletter article)

12. februar 2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12. februar 2020

Benchmarking for better recovery plans (artikel i Supervision newsletter)

14. august 2019

Overall recovery capacity: getting it right (artikel i Supervision newsletter)

15. august 2018

Recovery planning: the ECB experience (artikel i Supervision newsletter)

3. juli 2018

Report on recovery plans

15. november 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (artikel i Supervision newsletter)