Menu

Ozdravné plány

Ozdravné plány zajišťují, aby banky byly připraveny včas obnovit svou životaschopnost i v dobách vážného finančního napětí. Banky pod přímým dohledem ECB jsou povinny sestavit a udržovat ozdravné plány a každoročně je předkládat k hodnocení. Ozdravné plány jsou jedním z klíčových prvků evropského rámce pro řízení krizí.

Řízení krizí
Seznam dohlížených bank

ECB podporuje banky v plánování ozdravných postupů a vstupuje s nimi do otevřeného a transparentního dialogu.

Nedávné publikace

Srovnání ozdravných plánů

Srovnávací analýza cyklu ozdravných plánů 2019/2020 se zaměřuje na klíčové charakteristiky plánů a identifikuje oblasti ke zlepšení.

Srovnání zahrnuje plány hodnocené do července 2020.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20) (Srovnání ozdravných plánů (cyklus 2019/2020))

Článek v informačním zpravodaji Supervision Newsletter o dopadu pandemie

Pandemie prověřila ozdravné plány bank. Aby však banky takový druh celosystémového šoku ustály, musí zásadní prvky svých ozdravných plánů zdokonalit, jak ECB zjistila ve svém posledním srovnání.

Článek v informačním zpravodaji Supervision Newsletter: COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (COVID-19 obnažuje slabiny v ozdravných plánech bank)

Zpráva ECB o ozdravných plánech

Zpráva, sepsaná po třech po sobě jdoucích cyklech hodnocení ozdravných plánů, představuje zkušenosti, které ECB získala, a některé osvědčené postupy zaznamenané v pěti klíčových oblastech: ozdravné postupy, celková schopnost ozdravení, ukazatele ozdravných plánů, příručky a zkoušky nanečisto. Cílem je pomoci významným institucím dále zlepšit jejich plány a dosáhnout jejich větší operativnosti.

Zpráva ECB o ozdravných plánech

Veškeré zveřejněné materiály

13. dubna 2021

Benchmarking of recovery plans (cycle 2019/20)

17. února 2021

COVID-19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans (článek v informačním zpravodaji Supervision newsletter)

12. února 2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12. února 2020

Benchmarking for better recovery plans (článek v informačním zpravodaji Supervision newsletter)

14. srpna 2019

Overall recovery capacity: getting it right (článek v informačním zpravodaji Supervision newsletter)

15. srpna 2018

Recovery planning: the ECB experience (článek v informačním zpravodaji Supervision newsletter)

3. července 2018

Report on recovery plans

15. listopadu 2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (článek v informačním zpravodaji Supervision newsletter)