Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Планове за възстановяване

Плановете за възстановяване осигуряват подготвеност на банките да възвърнат своевременно жизнеспособността си дори в периоди на тежко финансово сътресение. От банките под прекия надзор на ЕЦБ се изисква да съставят и поддържат планове за възстановяване и ежегодно да ги представят за оценка. Плановете за възстановяване са ключов елемент на европейската рамка за управление на кризи.

ЕЦБ оказва подкрепа на банките при планирането им за възстановяване и поддържа с тях открит и прозрачен диалог.

Сравнителен анализ на плановете за възстановяване

Сравнителният анализ на цикъла планове за възстановяване 2019–2020 г. е насочен към основните характеристики на плановете и установява областите, в които е необходимо усъвършенстване. Анализът обхваща планове, подложени на оценка до юли 2020 г.

Сравнителен анализ на плановете за възстановяване (цикъл 2019–2020 г.)

Статия в Надзорен бюлетин за въздействието от пандемията

Пандемията подложи на изпитание плановете на банките за възстановяване. Но за да се справят с подобна общосистемна криза, банките трябва да усъвършенстват важни елементи на плановете си за възстановяване, както установи ЕЦБ при последния си сравнителен анализ.

Статия в Надзорен бюлетин: COVID-19 разкрива слабости в плановете на банките за възстановяване

Доклад на ЕЦБ относно плановете за възстановяване

Докладът, съставен след три последователни цикъла оценки на планове за възстановяване, представя извлечените от ЕЦБ поуки и някои най-добри практики, наблюдавани в пет ключови области: варианти на възстановяване, общ потенциал за възстановяване, показатели за възстановяване, указания за прилагане на плановете и симулации. Предназначението му е да помогне на значимите институции да доусъвършенстват плановете си и да подобрят оперативността им.

Доклад на ЕЦБ относно плановете за възстановяване
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал