Plany naprawy

Banki sporządzają plany naprawy, żeby móc szybko odzyskać zdolność do efektywnego działania nawet w okresach poważnych napięć finansowych. Banki bezpośrednio nadzorowane przez EBC mają obowiązek opracowywać i utrzymywać te plany oraz przedstawiać mu je corocznie do oceny. Plany naprawy są kluczowym elementem europejskich ram zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe
Lista nadzorowanych banków

EBC wspiera banki przez prowadzenie z nimi otwartego i przejrzystego dialogu na temat planowania działań naprawczych.

Najnowsze publikacje

Analiza porównawcza planów naprawy

Analiza porównawcza dotycząca cyklu planowania 2018/19 skupiała się na głównych cechach planów i określeniu obszarów wymagających poprawy.

Uwzględniono w niej plany ocenione do lipca 2019.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

Artykuł na temat ogólnego potencjału naprawczego

Ogólny potencjał naprawczy jest dobrą miarą odporności banku. Wskazuje, w jakim stopniu bank byłby w stanie odtworzyć swój kapitał i płynność w wyjątkowych, ale prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych przez wdrożenie wariantów naprawy.

Artykuł z Supervision Newsletter: „Overall recovery capacity – getting it right”

Raport EBC na temat planów naprawy

Raport opracowano po trzech kolejnych cyklach oceny planów naprawy. Przedstawiono w nim wnioski wyciągnięte przez EBC i przykłady najlepszych praktyk w pięciu obszarach: wariantów naprawy, ogólnego potencjału naprawczego, wskaźników naprawy, schematów wdrożeniowych (ang. playbooks) i ćwiczeń symulacyjnych (ang. dry runs). Raport ma pomóc instytucjom istotnym w dalszej poprawie ich planów i lepszym ujęciu strony operacyjnej.

EBC: Report on recovery plans

Wszystkie publikacje

12 lutego 2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12 lutego 2020

„Benchmarking for better recovery plans” (artykuł z Supervision Newsletter)

14 sierpnia 2019

„Overall recovery capacity: getting it right” (artykuł z Supervision Newsletter)

15 sierpnia 2018

„Recovery planning: the ECB experience” (artykuł z Supervision Newsletter)

3 lipca 2018

Report on recovery plans

15 listopada 2017

„Recovery and resolution: banks need to be prepared” (artykuł z Supervision Newsletter)