Menu

Elvytyssuunnitelmat

Pankeilla pitää olla elvytyssuunnitelma, jossa käydään läpi, miten ne voivat palauttaa toimintakykynsä nopeasti kriisitilanteissa. EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit päivittävät elvytyssuunnitelmiaan jatkuvasti, ja EKP arvioi suunnitelmat kerran vuodessa. Elvytyssuunnitelmat ovat eurooppalaisten kriisinhallintajärjestelyjen kulmakivi.

Kriisinhallinta
Valvottavien laitosten luettelo

EKP tukee pankkeja elvytyksen suunnittelussa. Vaihtoehdoista keskustellaan avoimesti.

Julkaisuja aiheesta

Elvytyssuunnitelmien vertailu

Kauden 2018–2019 elvytyssuunnitelmien vertailussa käydään läpi suunnitelmien tärkeimpiä elementtejä ja laaditaan parannusehdotuksia.

Vertailussa ovat mukana heinäkuuhun 2019 mennessä arvioidut suunnitelmat.

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

Uutiskirjeessä julkaistu artikkeli yhteenlasketusta elvytyskapasiteetista

Yhteenlaskettu elvytyskapasiteetti kuvastaa pankin kykyä selviytyä häiriöistä. Sillä mitataan, kuinka hyvin pankin valitsemilla elvytystoimilla pystyttäisiin elvyttämään pääomaa ja maksuvalmiutta poikkeuksellisissa (mutta uskottavissa) olosuhteissa.

Pankkivalvonnan uutiskirjeessä julkaistu artikkeli: Overall recovery capacity – getting it right

EKP:n raportti elvytyssuunnitelmista

EKP on laatinut kolmen perättäisen arvioinnin pohjalta elvytyssuunnitelmista raportin, jossa käydään läpi hyviksi havaittuja käytäntöjä viidellä eri saralla: millaiset elvytystoimet toimivat parhaiten, miten hyvä yhteenlaskettu elvytyskapasiteetti tarvitaan, sekä millaisia ovat toimivat elvytysindikaattorit, menettelyohjeet ja simulointiharjoitukset. Tavoitteena on auttaa merkittäviä pankkeja parantamaan suunnitelmiaan ja tekemään niistä entistä toimivampia.

ECB Report on recovery plans

Kaikki julkaisut aiheesta

12.2.2020

Benchmarking of recovery plans (cycle 2018/19)

12.2.2020

Benchmarking for better recovery plans (uutiskirjeartikkeli)

14.8.2019

Overall recovery capacity: getting it right (uutiskirjeartikkeli)

15.8.2018

Recovery planning: the ECB experience (uutiskirjeartikkeli)

3.7.2018

Report on recovery plans

15.11.2017

Recovery and resolution: banks need to be prepared (uutiskirjeartikkeli)