Menu

Beoordeling van risico's en kwetsbaarheden

“Bij de planning van onze toezichtsfocus voor 2021 hebben we twee dingen bekeken. We hebben de belangrijkste risico’s voor de banken in kaart gebracht, net als de zwakke punten die banken kwetsbaar maken voor deze risico’s.”

Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht

De belangrijkste resultaten van deze risicobeoordeling voor 2021 worden gepresenteerd op de risicokaart voor het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) en in het kwetsbaarhedenschema hieronder.

De SSM-risicokaart toont de belangrijkste risicofactoren die naar verwachting de komende twee tot drie jaar van invloed zijn op de onder toezicht staande instellingen. Deze risico’s worden beoordeeld op basis van hun impact en hun waarschijnlijkheid. Het kwetsbaarhedenschema geeft de interne en externe zwakke punten van de banken weer. Deze zwakke punten zijn de kanalen waarlangs de risico’s de banksector kunnen aantasten.

Risicofactoren en kwetsbaarheden kunnen niet los van elkaar worden gezien, aangezien ze elkaar kunnen activeren of versterken.

Risicobeoordeling voor 2021

SSM-risicokaart voor 2021

Het risicobeeld wordt bepaald door de coronapandemie (Covid-19) en de zeer onzekere macro-economische vooruitzichten.

SSM-risicokaart voor 2021

Bron: ECB en nationale bevoegde autoriteiten.
Toelichting: Witgevulde cirkels betreffen risicofactoren die naar verwachting sterk toenemen in de komende vijf jaar; ‘NPL’s’ verwijst naar niet-renderende leningen (non-performing loans).

De SSM-risicokaart biedt een geaggregeerd beeld voor alle onder toezicht staande instellingen. Alleen de belangrijkste risicofactoren komen voor het voetlicht. De kaart mag dan ook niet worden beschouwd als een volledige opsomming van alle risico's waarmee de banksector te maken heeft.

Belangrijkste kwetsbaarheden in de banksector in 2021

De hierboven omschreven risico’s kunnen banken raken via bestaande interne en externe kwetsbaarheden in het bankwezen zelf of in de economische omgeving waarin banken opereren. Aan de hand van het huidige risicobeeld en de belangrijkste geïdentificeerde kwetsbaarheden zijn de toezichtsprioriteiten voor 2021 vastgesteld.

Kwetsbaarhedenschema voor 2021

Bron: ECB en nationale bevoegde autoriteiten.
Toelichting: Interne kwetsbaarheden kunnen worden aangepakt door de banken zelf, terwijl externe kwetsbaarheden betrekking hebben op de omgeving waarin banken opereren.


Informatie over eerdere risicobeoordelingen