Evaluarea riscurilor

În fiecare an, Supravegherea bancară a BCE – în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere – identifică și evaluează riscurile cu care se confruntă băncile pe care le supraveghează. Rezultatele acestui exercițiu servesc drept bază pentru definirea priorităților în materie de supraveghere și stabilesc domeniile pe care se va axa procesul periodic de monitorizare și analiză a riscurilor la care sunt expuse băncile supravegheate.

Evaluarea riscurilor pentru anul 2020

Harta riscurilor la nivelul MUS

Cele mai importante rezultate ale exercițiului de evaluare a riscurilor sunt prezentate în harta riscurilor la nivelul Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Harta ilustrează factorii determinanți principali ai riscurilor, care sunt preconizați să afecteze băncile supravegheate în următorii doi-trei ani.

Harta riscurilor la nivelul MUS pentru anul 2020

Sursa: BCE și autoritățile naționale competente.
*Riscul de execuție asociat strategiilor băncilor privind creditele neperformante se aplică numai băncilor cu niveluri ridicate de credite neperformante.
**Riscurile legate de schimbările climatice sunt mai relevante pe parcursul unui orizont mai îndelungat (mai mare de trei ani).

Harta riscurilor la nivelul MUS prezintă o imagine agregată, evidențiind numai factorii determinanți principali ai riscurilor, ceea ce înseamnă că nu ar trebui considerată o listă exhaustivă a riscurilor cu care se confruntă băncile supravegheate. Factorii determinanți ai riscurilor nu ar trebui analizați separat, întrucât se pot genera sau potența reciproc.

Factorii determinanți principali ai riscurilor

Aceștia sunt urmați de: riscul de execuție asociat strategiilor băncilor privind creditele neperformante; relaxarea standardelor de creditare; reevaluarea riscului pe piețele financiare; cazurile de abatere/spălarea de bani/finanțarea terorismului; Brexit; perspectivele globale și incertitudinile geopolitice; reacțiile la reglementări și riscurile legate de schimbările climatice.

Informații referitoare la exercițiile anterioare de evaluare a riscurilor: