Evaluarea riscurilor

În fiecare an, Supravegherea bancară a BCE – în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere – identifică și evaluează riscurile cu care se confruntă băncile din zona euro. Rezultatele acestui exercițiu servesc drept bază pentru definirea priorităților în materie de supraveghere și stabilesc domeniile pe care se va axa procesul periodic de monitorizare și analiză a riscurilor la care sunt expuse băncile supravegheate.

Evaluarea riscurilor pentru anul 2019

Harta riscurilor la nivelul MUS

Cele mai importante rezultate ale exercițiului de evaluare a riscurilor sunt prezentate în harta riscurilor la nivelul Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Harta ilustrează factorii determinanți principali ai riscurilor, care sunt preconizați să afecteze instituțiile supravegheate în următorii doi-trei ani.

Harta riscurilor la nivelul MUS pentru anul 2019

Sursa: BCE și autoritățile naționale de supraveghere.

Harta prezintă o imagine agregată a zonei euro, evidențiind numai factorii determinanți principali ai riscurilor, ceea ce înseamnă că nu ar trebui considerată o listă exhaustivă a riscurilor cu care se confruntă băncile supravegheate. Factorii determinanți ai riscurilor nu ar trebui analizați separat, întrucât se pot genera sau potența reciproc.

Factorii determinanți principali ai riscurilor identificați pentru anul 2019

Cei mai importanți trei factori determinanți ai riscurilor pentru anul 2019 sunt:

  • incertitudinile geopolitice;
  • creditele neperformante reziduale și cele viitoare potențiale;
  • criminalitatea cibernetică și perturbările sistemelor informatice.

Aceștia sunt urmați de reevaluarea riscului pe piețele financiare, de mediul caracterizat de rate scăzute ale dobânzilor și de reacțiile băncilor la reglementări.

Informații referitoare la exercițiile anterioare de evaluare a riscurilor publicate în Supervision Newsletter: