Riskihinnang

Igal aastal teeb EKP pangandusjärelevalve tihedas koostöös riiklike järelevalveasutustega kindlaks järelevalve alla kuuluvaid panku ohustavad riskid ja hindab neid. Selle hinnangu alusel määratakse kindlaks järelevalveprioriteedid ja fookusvaldkonnad, et korrapäraselt jälgida ja analüüsida järelevalve alla kuuluvaid panku ohustavaid riske.

2020. aasta riskihinnang

Ühtse järelevalvemehhanismi riskikaart

Riskihinnangu peamised tulemused on esitatud ühtse järelevalvemehhanismi riskikaardil. Riskikaart annab ülevaate peamistest riskiteguritest, mis eeldatavalt mõjutavad järelevalve alla kuuluvaid panku järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul.

Ühtse järelevalvemehhanismi 2020. aasta riskikaart

Allikas: EKP ja riiklikud pädevad asutused.
*Pankade viivislaenude strateegiate elluviimisega seotud risk puudutab ainult suure viivislaenude osakaaluga panku.
**Kliimamuutusega seotud riskid on asjakohasemad pikemas perspektiivis (st vaadelduna rohkem kui kolme aasta jooksul).

Riskikaardil on toodud koondandmed ja ainult peamised riskitegurid. Sellel ei esitata ülevaadet kõikidest riskidest, mis võivad järelevalve alla kuuluvaid panku ohustada. Riskitegureid ei tohiks vaadelda eraldi, kuna ühed võivad põhjustada või tugevdada teisi.

Peamised riskitegurid

Muude riskide hulgas on pankade viivislaenude strateegiate elluviimisega seotud risk; laenutingimuste lõdvendamine; riskide ümberhindamine finantsturgudel; rikkumised, rahapesu ning terrorismi rahastamine; Brexit; üleilmne väljavaade ja geopoliitiline ebakindlus; pankade reaktsioon õigusaktidele ning kliimamuutustega seotud riskid.

Teave varasemate riskihinnangute kohta: