Riskihinnang

Igal aastal teeb EKP pangandusjärelevalve tihedas koostöös riiklike järelevalveasutustega kindlaks euroala panku ohustavad riskid ja hindab neid. Selle tulemusel määratakse kindlaks järelevalveprioriteedid ja fookusvaldkonnad, et korrapäraselt jälgida ja analüüsida järelevalve alla kuuluvaid panku ohustavaid riske.

2019. aasta riskihinnang

Ühtse järelevalvemehhanismi riskikaart

Riskihinnangu peamised tulemused on esitatud ühtse järelevalvemehhanismi riskikaardil. Riskikaart annab ülevaate peamistest riskiteguritest, mis eeldatavalt mõjutavad järelevalve alla kuuluvaid krediidiasutusi järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul.

Ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta riskikaart

Allikad: EKP ja riiklikud pädevad asutused.

Kaardil on toodud koondandmed euroala kohta ja ainult peamised riskitegurid. Sellel ei esitata ülevaadet kõikidest riskidest, mis võivad järelevalve alla kuuluvaid panku ohustada. Riskitegureid ei tohiks vaadelda eraldi, kuna ühed võivad põhjustada või tugevdada teisi.

2019. aasta peamised riskitegurid

2019. aasta kolm peamist riskitegurit on:

  • geopoliitiline ebakindlus;
  • varasemast ajast pärinevad ja võimalikud uued viivislaenud;
  • küberkuritegevus ja IT-alased häired.

Lisaks ohustavad pangandussüsteemi riskide ümberhindamine finantsturgudel, madalate intressimäärade keskkond ja pankade reaktsioon õigusaktidele.

Lisateave varasemate riskihinnangute tulemuste kohta on avaldatud inglise keeles pangandusjärelevalve uudiskirjas: