Menu

Procjena rizika i ranjivosti

»Tijekom planiranja nadzornog fokusa za 2021. zanimala su nas dva pitanja. Odredili smo glavne rizike kojima su banke izložene i slabosti zbog kojih su banke osjetljive na te rizike.«

predsjednik Nadzornog odbora ESB‑a Andrea Enria

Najvažniji rezultati procjene rizika za 2021. predstavljeni su na karti rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) i u tablici ranjivosti u nastavku.

Na karti rizika SSM‑a prikazani su glavni pokretači rizika za koje se očekuje da će utjecati na nadzirane institucije tijekom sljedeće dvije do tri godine. Ti se rizici procjenjuju prema učinku i vjerojatnosti. U tablici ranjivosti prikazane su unutarnje i vanjske slabosti banaka, zbog kojih rizici mogu utjecati na bankarski sektor.

Pokretači rizika i ranjivosti ne bi se trebali promatrati izolirano jer mogu aktivirati i pojačavati jedni druge.

Procjena rizika za 2021.

Karta rizika SSM-a za 2021.

Sliku o rizicima obilježavaju pandemija koronavirusa i velika nesigurnost povezana s makroekonomskim izgledima.

Karta rizika SSM-a za 2021.

Izvor: ESB i nacionalna nadležna tijela
Napomena: Prazni kružići predstavljaju pokretače rizika za koje se očekuje da će se snažno pojačati u sljedećih pet godina; PN je pokrata za pranje novca, FT je pokrata za financiranje terorizma.

Na karti rizika SSM‑a prikazana je ukupna slika svih nadziranih institucija i istaknuti su samo glavni pokretači rizika. Stoga je ne treba smatrati iscrpnim popisom svih rizika kojima je izložen bankarski sektor.

Glavne ranjivosti bankarskog sektora u 2021.

Spomenuti pokretači rizika mogli bi utjecati na banke zbog postojećih unutarnjih ili vanjskih ranjivosti u samom bankovnom sustavu ili u okružju u kojem banke posluju. Na temelju trenutačne slike o rizicima i utvrđenih glavnih ranjivosti određena su prioritetna područja nadzora u 2021.

Tablica ranjivosti za 2021.

Izvor: ESB i nacionalna nadležna tijela
Napomena: Probleme unutarnjih ranjivosti mogu rješavati same banke, dok se vanjske ranjivosti odnose na okružje u kojem banke posluju.

Informacije o prethodnim procjenama rizika