Procjena rizika

Svake godine nadzor banaka ESB‑a u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima utvrđuje i procjenjuje rizike s kojima se suočavaju banke koje nadzire. Na temelju rezultata tog postupka određuju se nadzorni prioriteti i područja na koja treba usredotočiti redovito praćenje i analizu rizika kojima su banke izložene.

Procjena rizika za 2020.

Karta rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma

Najvažniji rezultati procjene rizika predočeni su na karti rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Na njoj su prikazani glavni pokretači rizika za koje se očekuje da će utjecati na nadzirane banke tijekom sljedeće dvije do tri godine.

Karta rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma za 2020.

Izvor: ESB i nacionalna nadležna tijela
*Rizik provedbe povezan s bankovnim strategijama za neprihodonosne kredite odnosi se samo na banke s visokom razinom neprihodonosnih kredita.
**Rizici povezani s klimatskim promjenama važniji su u dugoročnijem razdoblju (dužem od tri godine).

Na karti rizika SSM-a predočena je ukupna slika i istaknuti su samo glavni pokretači rizika. Drugim riječima, nisu prikazani svi rizici s kojima se nadzirane banke suočavaju. Pokretači rizika ne bi se trebali promatrati izolirano jer mogu aktivirati i pojačavati jedni druge.

Glavni pokretači rizika

Nakon njih slijede rizik provedbe povezan s bankovnim strategijama za neprihodonosne kredite, ublažavanje standarda kreditiranja, ponovno određivanje cijene rizika na financijskim tržištima, povrede dužnosti, pranje novca i financiranje terorizma, Brexit, globalni izgledi i geopolitička neizvjesnost, reakcije banaka na propise i rizici povezani s klimatskim promjenama.

Informacije o prethodnim procjenama rizika: