Procjena rizika

Svake godine nadzor banaka ESB-a u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima utvrđuje i procjenjuje rizike s kojima se suočavaju banke europodručja. Na temelju rezultata tog postupka određuju se nadzorni prioriteti i područja na koja treba usredotočiti redovito praćenje i analizu rizika kojima su banke izložene.

Procjena rizika za 2019.

Karta rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma

Najvažniji rezultati procjene rizika predočeni su na karti rizika jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Na njoj su prikazani glavni čimbenici rizika za koje se očekuje da će utjecati na nadzirane institucije tijekom sljedeće dvije do tri godine.

Karta rizika SSM-a za 2019.

Izvor: ESB i nacionalna nadzorna tijela

Na karti rizika SSM-a predočena je ukupna slika europodručja i istaknuti su samo glavni čimbenici rizika. Drugim riječima, nisu prikazani svi rizici s kojima se nadzirane banke suočavaju. Čimbenici rizika ne bi se trebali promatrati izolirano jer mogu aktivirati i pojačavati jedni druge.

Glavni čimbenici rizika za 2019.

Za 2019. utvrđena su sljedeća tri najvažnija čimbenika rizika:

  • geopolitička neizvjesnost
  • naslijeđeni i mogući budući neprihodonosni krediti
  • kiberkriminalitet i poremećaji u informacijskoj tehnologiji.

Nakon njih slijede ponovno određivanje cijene rizika na financijskim tržištima, okružje niskih kamatnih stopa i reakcije banaka na propise.

Informacije o prethodnim procjenama rizika objavljene su u biltenu nadzora banaka: