Rizikos vertinimas

Glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ECB Bankų priežiūros tarnyba kasmet nustato ir įvertina rizikas, su kuriomis susiduria euro zonos bankai. Remiantis šios analizės rezultatais apibrėžiami priežiūros prioritetai ir nusprendžiama, kurioms sritims bus skiriama daugiausia dėmesio reguliarioje prižiūrimiems bankams kylančių rizikų stebėsenoje ir analizėje.

2019 m. rizikos vertinimas

BPM rizikos schema

Svarbiausi rizikos vertinimo rezultatai pateikti Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) rizikos schemoje. Schemoje parodyti pagrindiniai rizikos veiksniai, kurie, manoma, turės įtakos prižiūrimoms institucijoms ateinančius dvejus trejus metus.

BPM rizikos schema 2019 m.

Šaltinis: ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos.

Schemoje pateikiamas bendras euro zonos vaizdas, pažymint tik pagrindinius rizikos veiksnius, tad nereikėtų manyti, kad joje nurodytas visų rizikų, su kuriomis susiduria prižiūrimi bankai, sąrašas. Šie rizikos veiksniai neturėtų būti vertinami atskirai, nes jie gali vieni kitus sukelti ar sustiprinti.

Pagrindiniai rizikos veiksniai 2019 m.

Nustatyti trys svarbiausiai rizikos veiksniai 2019 m.:

  • geopolitinis neapibrėžtumas
  • esamos ir galimos būsimos neveiksnios paskolos (NP)
  • kibernetiniai nusikaltimai ir IT triktys

Aktualūs ir rizikos veiksniai, susiję su rizikos perkainojimu finansų rinkose, žemomis palūkanų normomis ir bankų reakcija į reguliavimo reikalavimus.

Informacija (anglų k.) apie ankstesnius rizikos vertinimo rezultatus paskelbta Priežiūros naujienlaiškyje: