Rizikos vertinimas

Glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ECB Bankų priežiūros tarnyba kasmet nustato ir įvertina rizikas, su kuriomis susiduria jų prižiūrimi bankai. Remiantis šios analizės rezultatais apibrėžiami priežiūros prioritetai ir nusprendžiama, kurioms sritims, vykdant reguliarią prižiūrimiems bankams kylančių rizikų stebėseną ir analizę, bus skiriama daugiausia dėmesio.

2020 m. rizikos vertinimas

BPM rizikos schema

Svarbiausi rizikos vertinimo rezultatai pateikti Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) rizikos schemoje. Schemoje parodyti pagrindiniai rizikos veiksniai, kurie, manoma, turės įtakos prižiūrimiems bankams per ateinančius dvejus–trejus metus.

BPM 2020 m. rizikos schema

Šaltinis: ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos.
*Su bankų neveiksnių paskolų (NP) strategijų vykdymu susijusi rizika aktuali tik bankams, turintiems didelį NP portfelį.
**Su klimato kaita susijusi rizika labiau siejama su ilgesniu, t. y. daugiau negu trejų metų, laikotarpiu.

BPM rizikos schemoje parodyta bendra padėtis ir pažymėti tik svarbiausi rizikos veiksniai – taigi, tai nėra išsamus visų prižiūrimiems bankams kylančių rizikų sąrašas. Rizikos veiksnių nereikėtų vertinti pavieniui, nes jie gali vieni kitus sukelti ar sustiprinti.

Pagrindiniai rizikos veiksniai

Kiti svarbūs rizikos veiksniai – su bankų neveiksnių paskolų strategijų vykdymu susijusi rizika, skolinimo standartų švelninimas, finansų rinkose vykdomas perkainojimas, netinkamas elgesys, pinigų plovimas ir teroristų finansavimas, „Brexit‘as“, pasaulinės perspektyvos ir geopolitinis neapibrėžtumas, reakcija į reguliavimą ir su klimato kaita susijusi rizika.

Informacija apie ankstesnius rizikos vertinimo rezultatus: