Valutazzjoni tar-riskji

Kull sena, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE – f'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali – tidentifika u tivvaluta r-riskji li jiffaċċjaw il-banek taż-żona tal-euro. L-eżitu ta’ dan l-eżerċizzju jservi bħala bażi għad-definizzjoni tal-prijoritajiet superviżorji u jiddetermina l-oqsma ffokati għall-monitoraġġ u l-analiżi regolari tar-riskji li għalihom huma esposti l-banek sorveljati.

Valutazzjoni tar-riskju għall-2019

Mappa tar-Risku MSU.

L-iktar riżultati importanti tal-eżerċizzju tal-valutazzjoni tar-riskju huma ppreżentati fil-Mappa tar-Riskju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU). Il-Mappa turi l-kawżi ewlenin tar-riskju li huma mistennija jaffettwaw l-istituzzjonijiet sorveljati matul is-sentejn jew tlieta li ġejjin.

Mappa tar-Riskji MSU għall-2019

Sors: Superviżuri nazzjonali u tal-BĊE

Il-Mappa turi stampa aggregata taż-żona tal-euro u tenfasizza biss il-kawżi ewlenin tar-riskju, li jfisser li m'għandhiex titqies bħala lista eżawrjenti tar-riskji kollha li jiffaċċjaw il-banek sorveljati. Il-kawżi ewlenin tar-riskji m’għandhomx jitqiesu waħedhom billi jistgħu potenzjalment jattivaw jew isaħħu lil xulxin.

Kawżi ewlenin tar-riskju identifikati għall-2019

It-tliet kawżi l-aktar importanti ta’ riskju identifikati għall-2019 huma:

  • Inċertezzi ġeopolitiċi
  • Self antik u potenzjali mhux produttiv għall-futur (NPLs)
  • Kriminalità ċibernetika u tfixkli fl-IT

Dawn jiġu segwiti minn riprezzar fis-swieq finanzjarji, ambjent ta' rati baxxi tal-imgħax u reazzjoni għar-regolazzjoni min-naħa tal-banek.

Informazzjoni dwar eżerċizzji ta’ valutazzjoni tar-riskju mgħoddija hi ppubblikata fis-Supervision Newsletter: