Valutazzjoni tar-riskji

Kull sena, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE – f'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali – tidentifika u tivvaluta r-riskji li jiffaċċjaw il-banek taħt superviżjoni bankarja Ewropea. L-eżitu ta’ dan l-eżerċizzju jservi bħala bażi għad-definizzjoni tal-prijoritajiet superviżorji u jiddetermina l-oqsma ffokati għall-monitoraġġ u l-analiżi regolari tar-riskji li għalihom huma esposti l-banek sorveljati.

Valutazzjoni tar-riskju għall-2020

Mappa tar-Risku MSU.

L-iktar riżultati importanti tal-eżerċizzju tal-valutazzjoni tar-riskju huma ppreżentati fil-Mappa tar-Riskju tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (SSM). Il-Mappa tar-Riskju turi l-fatturi ewlenin tar-riskju li huma mistennija jaffettwaw il-banek sorveljati matul is-sentejn jew tlieta li ġejjin.

Mappa tar-Riskji MSU għall-2020

Sors: Il-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.
* Ir-riskju ta’ eżekuzzjoni marbut mal-istrateġiji tal-banek għal self improduttiv (NPLs) japplika biss għal banek b'livelli għoljin ta' NPLs.
** Ir-riskji relatati mal-bidla fil-klima huma aktar rilevanti fuq orizzont itwal (i.e. orizzont ta’ aktar minn tliet snin).

Il-Mappa tar-Riskju MSU turi stampa aggregata tal-pajjiżi parteċipanti u tenfasizza biss il-kawżi ewlenin tar-riskju, li jfisser li m'għandhiex titqies bħala lista eżawrjenti tar-riskji kollha li jiffaċċjaw il-banek sorveljati. Il-kawżi ewlenin tar-riskji m’għandhomx jitqiesu waħedhom billi jistgħu jattivaw jew isaħħu lil xulxin.

Fatturi ewlenin tar-riskji

Dawn huma segwiti bi: ir-riskju ta' eżekuzzjoni marbut mal-istrateġiji tal-banek għal self improduttiv; taffija tal-istandards ta’ self; ipprezzar mill-ġdid fis-swieq finanzjarji; kondotta ħażina/ħasil ta’ flus/finanzjament tat-terroriżmu; Brexit; prospetti globali u inċertezzi ġeopolitiċi; reazzjoni għar-regolamentazzjoni; u r-riskji relatati mal-bidla fil-klima.

Informazzjoni dwar eżerċizzji preċedenti dwar il-valutazzjoni tar-riskju: