Kockázatértékelés

Az EKB bankfelügyelete – a nemzeti felügyeletekkel szoros együttműködésben – évente feltárja és értékeli az általa felügyelt bankokat érintő kockázatokat. Ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján határozzák meg a felügyeleti prioritásokat, valamint azokat a súlyponti területeket, amelyeken a felügyelt bankok kockázatait rendszeresen figyelemmel kísérik és elemzik.

2020. évi kockázatértékelés

Az SSM kockázati térképe

A kockázatértékelés legfontosabb eredményeit az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) kockázati térképe mutatja be. A térképen azok a főbb kockázati tényezők vannak feltüntetve, amelyek az elkövetkező két-három évben előreláthatólag hatást gyakorolnak a felügyelt bankokra.

Az SSM kockázati térképe 2020-ban

Forrás: EKB és az illetékes nemzeti hatóságok.
*A nemteljesítő hitelekre (nth) kidolgozott banki stratégiákhoz kötődő megvalósítási kockázat csak a nagy nth-állományú bankokra vonatkozik.
**A klímaváltozással kapcsolatos kockázatok hosszabb (azaz több mint három éves) időtávon relevánsabbak.

Az SSM kockázati térképe összesített adatokat mutat, és a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabb kockázati tényezőket emeli ki azok közül, amelyekkel a felügyelt bankok szembesülnek. A kockázati tényezők nem kezelhetők egymástól elszigetelten, hiszen kiválthatják vagy felerősíthetik egymást.

A főbb kockázati tényezők

Ezeket követi a nemteljesítő hitelekre kidolgozott banki stratégiákhoz kötődő megvalósítási kockázat; a lazuló hitelezési standardok; a pénzügyi piaci átárazás; a helytelen üzletvitel, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás; a brexit; a világgazdasági kilátások és a geopolitikai bizonytalanság; a szabályozásra adott reakció; valamint a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok.

Információk a korábbi kockázatértékelési vizsgálatokról: