Menu

Kockázatok és sérülékenységek értékelése

„A 2021. évi felügyeleti fókusz megtervezése során két tényezőt vettünk figyelembe: felmértük a bankokat érintő fő kockázatokat, és azokat a sérülékeny pontokat, amelyek sebezhetővé teszik a bankokat ezekkel a kockázatokkal szemben.”

– Andrea Enria, a Felügyeleti Testület elnöke

A 2021. évi értékelés fő eredményei leolvashatók az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) kockázati térképéről és a sérülékeny pontokat tartalmazó táblázatból.

A térképen azok a főbb kockázati tényezők vannak feltüntetve, amelyek az elkövetkező két-három évben előreláthatólag hatást gyakorolnak a felügyelt szervezetekre. A kockázatok értékelése a hatásuk és valószínűségük szerint történik. A kockázati térkép megmutatja a bankokon belüli és kívüli gyengeségeket. A kockázatok ezeken a csatornákon keresztül befolyásolhatják a banki ágazatot.

A kockázati tényezőket és sérülékenységeket nem szabad egymástól elszigetelten tekintenünk, hiszen kiválthatják vagy felerősíthetik egymást.

2021. évi kockázatértékelés

Az SSM kockázati térképe 2021-ben

A kockázati térképet a koronavírus- (Covid19-) világjárvány és a rendkívül bizonytalan makrogazdasági kilátások határozzák meg.

Az SSM kockázati térképe 2021-ben

Forrás: EKB és illetékes nemzeti hatóságok.
Megjegyzés: A fehérre satírozott pontok olyan kockázati tényezőket jelölnek, amelyek a következő öt évben várhatóan nagymértékben teret nyernek; az „ML/TF” a pénzmosást és a terrorizmusfinanszírozást jelöli, az NPL pedig a nemteljesítő hiteleket.

Az SSM kockázati térképe összevont képet ad valamennyi felügyelt pénzintézetről, és csak a legfontosabb kockázati tényezőket emeli ki, tehát nem sorolja fel a bankszektort veszélyeztető összes kockázatot.

A bankszektor fő sérülékeny pontjai 2021-ben

A fent bemutatott kockázatok a bankrendszerben vagy a bankok működését övező gazdasági környezetben uralkodó, belső és külső sérülékeny pontokon keresztül hathatnak ki a bankokra. A 2021. évi felügyeleti prioritásokat a jelenlegi kockázati helyzetkép alapján azonosított fő sérülékenységek határozzák meg.

Sérülékenységi táblázat 2021-ben

Forrás: EKB és illetékes nemzeti hatóságok.
Megjegyzés: A belső sérülékenységeket maguk a bankok kezelhetik, a külsők pedig a bankok működési környezetét jelentik.


Információk a korábbi kockázatértékelésekről: