Kockázatértékelés

Az EKB bankfelügyelete – a nemzeti felügyeletekkel szoros együttműködésben – évente elvégzi az euroövezeti bankokat érintő kockázatok azonosítását és értékelését. Ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján határozzák meg a felügyeleti prioritásokat és a felügyelt bankokat érintő kockázatok rendszeres figyelemmel kísérésével és elemzésével kapcsolatos súlyponti területeket.

2019. évi kockázatértékelés

Az SSM kockázati térképe

A kockázatértékelés legfontosabb eredményeit az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) kockázati térképe mutatja be. A térkép az elkövetkező két-három évben a felügyelt intézményeket előreláthatólag érintő főbb kockázati tényezőket tartalmazza.

Az SSM kockázati térképe 2019-ben

Forrás: EKB és nemzeti felügyeleti szervek

A térkép az euroövezet összesített adatait mutatja, és kizárólag a főbb kockázati tényezőket emeli ki, tehát nem tartalmazza a felügyelt bankokat érintő összes kockázatot. A kockázati tényezők nem kezelhetők egymástól elszigetelten, hiszen kiválthatják vagy felerősíthetik egymást.

A legfontosabb kockázati tényezők 2019-ben

A 2019-ben azonosított három legfontosabb kockázati tényező a következő:

  • Geopolitikai bizonytalanság
  • A már meglévő és esetleges jövőbeni nemteljesítő hitelek (NPL)
  • Kiberbűnözés, informatikai zavarok

Fontosságban ezeket követi a pénzügyi piaci átárazódás, az alacsony kamatkörnyezet és a bankok szabályozásra adott reakciója.

A korábbi kockázatértékelési vizsgálatokra vonatkozó információkat a Felügyeleti hírlevél tartalmazza: