Ocena ryzyka

Każdego roku Nadzór Bankowy EBC – w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru – identyfikuje i ocenia ryzyka, na jakie są narażone nadzorowane przez nich banki. Na tej podstawie wyznacza priorytety nadzorcze i określa, na jakich obszarach będzie się skupiać podczas regularnego monitorowania i analizy ryzyk występujących w nadzorowanych bankach.

Ocena ryzyka na rok 2020

Mapa ryzyka w SSM

Najistotniejsze wyniki tej procedury przedstawia mapa ryzyka występującego w bankach objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM). Pokazano na niej główne czynniki ryzyka, które będą wpływać na nadzorowane banki w ciągu najbliższych 2–3 lat.

Mapa ryzyka w SSM na rok 2020

Źródło: EBC i właściwe organy krajowe.
* Ryzyko dotyczące realizacji przez banki strategii w zakresie kredytów zagrożonych (NPL) odnosi się tylko do banków z wysokim stanem takich kredytów.
** Ryzyka związane ze zmianą klimatu nabierają większego znaczenia w dłuższym horyzoncie czasowym (powyżej trzech lat).

Mapa przestawia łączny obraz i obejmuje tylko najważniejsze czynniki ryzyka. Nie powinno się jej zatem traktować jako zamkniętego wykazu wszystkich zagrożeń, na jakie są narażone nadzorowane banki. Czynników tych nie należy też analizować pojedynczo, ponieważ jedne mogą wyzwalać lub potęgować inne.

Główne czynniki ryzyka

Następne w kolejności są: ryzyko dotyczące realizacji przez banki strategii w zakresie kredytów zagrożonych; łagodzenie standardów kredytowych; korekta wycen na rynkach finansowych; nieprawidłowości w działaniu, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; brexit; światowe perspektywy gospodarcze i niepewność geopolityczna; reakcja na regulacje prawne; ryzyka związane ze zmianą klimatu.

Informacje na temat poprzednich rund oceny ryzyka: