Hodnocení rizik

Bankovní dohled ECB v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu každoročně určuje a hodnotí rizika, kterým banky v eurozóně čelí. Výsledek této činnosti slouží jako základ pro definování priorit dohledu a určuje prioritní oblasti pravidelného sledování a analýzy rizik, kterým jsou dohlížené banky vystaveny.

Hodnocení rizik pro rok 2019

Mapa rizik SSM

Nejdůležitější výsledky hodnocení rizik jsou vyznačeny v mapě rizik jednotného mechanismu dohledu (SSM). Mapa zobrazuje hlavni rizikové faktory, které by na dohlížené instituce měly v příštích dvou až třech letech působit.

Mapa rizik 2019, SSM

Zdroj: ECB a vnitrostátní orgány dohledu.

Mapa zobrazuje celkovou situaci v eurozóně a zaměřuje se pouze na klíčové rizikové faktory. To znamená, že ji nelze považovat za taxativní výčet všech rizik, kterým dohlížené banky čelí. Na rizikové faktory nelze pohlížet izolovaně, neboť se potenciálně mohou iniciovat a podporovat vzájemně.

Klíčové rizikové faktory identifikované pro rok 2019

Tři nejdůležitější rizikové faktory identifikované pro rok 2019 jsou:

  • Geopolitické nejistoty
  • Dřívější i potenciální budoucí úvěry se selháním (NPL)
  • Kybernetický zločin a narušení IT

Za nimi následují přecenění na finančních trzích, prostředí nízkých úrokových sazeb a reakce bank na regulaci.

Informace o přechozích hodnoceních rizik zveřejněné v publikaci Supervision Newsletter: