Menu

Hodnocení rizik a slabých míst

„Při plánování našeho zaměření dohledu pro rok 2021 jsme se podívali na dvě věci. Zmapovali jsme hlavní rizika, kterým banky čelí, a slabá místa, která činí banky vůči těmto rizikům zranitelnými.“

– Andrea Enria, předseda Rady dohledu ECB

Hlavní výstupy hodnocení rizik pro rok 2021 jsou představeny na mapě rizik jednotného mechanismu dohledu (SSM) a v tabulce zranitelných míst níže.

Mapa rizik SSM zobrazuje hlavni rizikové faktory, které by na dohlížené instituce měly v příštích dvou až třech letech působit. Tato rizika jsou hodnocena podle jejich dopadu a pravděpodobnosti. Tabulka zranitelných míst ukazuje vnitřní a vnější slabá místa bank. Tato slabá místa jsou kanály, jimiž mohou rizika působit na bankovní sektor.

Na rizikové faktory a zranitelná místa nelze pohlížet izolovaně, neboť se mohou vzájemně iniciovat a podporovat.

Hodnocení rizik pro rok 2021

Mapa rizik SSM pro rok 2021

Rizikovou situaci tvoří pandemie koronaviru (COVID-19) a vysoká nejistota spojená s makroekonomickým výhledem.

Mapa rizik SSM pro rok 2021

Zdroj: ECB a vnitrostátními příslušné orgány.
Poznámka: Body s bílou výplní znamenají rizikové faktory, které by měly v příštích pěti letech výrazně zesílit; „ML/TF“ znamená praní peněz a financování terorismu; „NPL“ znamená úvěry se selháním.

Mapa rizik SSM obsahuje agregovaný pohled na všechny dohlížené instituce a zobrazuje pouze hlavní rizikové faktory. Nejedná se tedy o taxativní výčet všech rizik, kterým je bankovní sektor vystaven.

Hlavní zranitelná místa v bankovním sektoru v roce 2021

Výše uvedená rizika by mohla banky ovlivňovat prostřednictvím stávajících vnitřních a vnějších slabých míst v bankovním systému samotném nebo v prostředí, v němž banky působí. Na základě stávající rizikové situace jsou prioritní oblasti dohledu v roce 2021 dány zjištěnými základními zranitelnými místy.

Tabulka zranitelných míst v roce 2021

Zdroj: ECB a vnitrostátními příslušné orgány.
Poznámka: Vnitřní zranitelná místa mohou řešit banka samy, zatímco vnější zranitelná místa se týkají prostředí, v němž banky působí.

Informace o předchozích hodnoceních rizik