Riskiarvio

EKP määrittää ja arvioi valvottavien pankkien riskit vuosittain tiiviissä yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Riskianalyysi toimii lähtökohtana valvontaprioriteettien määrittelylle, ja sen pohjalta myös määritetään painopistealueet valvottavien pankkien riskien säännölliselle seurannalle ja analysoinnille.

Riskiarvio vuodelle 2020

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta

Riskiarvion keskeisimmät tulokset esitetään yhteisen valvontamekanismin riskikartassa. Riskikartassa näkyvät tärkeimmät valvottavien pankkien riskitekijät 2 - 3 vuoden aikajänteellä.

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta 2020

Lähde: EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset.
* Järjestämättömiä saamisia koskevien strategioiden toteutusriskit koskevat vain pankkeja, joilla on taseessaan paljon järjestämättömiä saamisia.
** Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien merkitys kasvaa pidemmällä aikavälillä (useamman vuoden kuluessa).

Yhteisen valvontamekanismin riskikartta antaa vain kokonaiskuvan tilanteesta ja tuo esille vain tärkeimmät riskitekijät. Kaavio ei siis kuvaa tyhjentävästi valvottaviin laitoksiin kohdistuvia riskejä. Riskitekijöitä ei myöskään tule tarkastella erillään, sillä yksi riskitekijä voi laukaista tai vahvistaa muita riskitekijöitä ja päinvastoin.

Pankkijärjestelmän tärkeimmät riskitekijät

Muita riskitekijöitä ovat järjestämättömiä saamisia koskevien strategioiden toteutusriski, luotonantokriteerien löystyminen, riskien uudelleenhinnoittelu rahoitusmarkkinoilla, pankkien rikkomukset / rahanpesu / terrorismin rahoitus, maailmantalouden näkymät ja geopoliittiset epävarmuustekijät, brexit, pankkien reaktiot sääntelyyn sekä ilmastonmuutokseen liittyvät riskit.

Aikaisemmat riskiarviot