Menu

Portál bankového dohľadu

Na tejto stránke nájdete naše online služby týkajúce sa bankového dohľadu.

Po prihlásení budete môcť o týchto službách komunikovať s pracovníkmi dohľadu a posielať nám informácie.

Naše služby

Procesy dohľadu

Prostredníctvom portálu IMAS môžu dohliadané banky predkladať informácie súvisiace s procesmi dohľadu, sledovať priebeh procesov a vymieňať si informácie s pracovníkmi dohľadu.


Viac informácií

Výmena dokumentov

Prostredníctvom platformy ASTRA si môžu externé organizácie a partneri bezpečným spôsobom vymieňať dokumenty s pracovníkmi ECB.


Viac informácií

Oznamovanie porušení predpisov

Prostredníctvom platformy ECB na oznamovanie porušení predpisov môžete nahlásiť podozrenia z porušenia právnych predpisov bankového dohľadu EÚ zo strany ECB, príslušného vnútroštátneho orgánu alebo dohliadanej banky.


Viac informácií

Zber údajov

Vykazujúce subjekty môžu na výmenu štruktúrovaných údajov s ECB využívať platformu CASPER.


Viac informácií