Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Najnovšie informácie nájdete v anglickej verzii tejto stránky.

Vyhlásenia o ochrane súkromia

V rámci plnenia svojich úloh Európska centrálna banka (ECB) spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ na ochranu údajov, konkrétne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Nariadenie (EÚ) 2018/1725

Informácie o tom, ako ECB spracúva vaše osobné údaje, sú vo vyhláseniach o ochrane súkromia online, ktoré vysvetľujú:

  • kto údaje riadi a spracúva,
  • prečo a na akom právnom základe sa osobné údaje spracúvajú,
  • aké kategórie osobných údajov sa zbierajú,
  • ako dlho sa osobné údaje uchovávajú,
  • kto má k osobným údajom prístup,
  • ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu údajov,
  • ako sa v prípade otázok o ochrane údajov obrátiť na úradníka ECB pre ochranu údajov,
  • ako sa v prípade podozrenia z porušenia vašich práv v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725 v dôsledku spracovania údajov obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a podať sťažnosť.

Vyhlásenia o ochrane súkromia sa môžu meniť v závislosti od aktuálneho vývoja v právnej oblasti. Vyhlásenia o ochrane súkromia uvedené vyššie obsahujú aktuálne informácie o postupoch spracovania údajov zo strany ECB.

Kontaktné údaje

S otázkami o ochrane údajov sa môžete obrátiť na úradníka ECB pre ochranu údajov na adrese DPO@ecb.europa.eu.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)