Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Activakwaliteit

Het Europees bankentoezicht houdt de kwaliteit van de activa van de banken nauwlettend in het oog. Activa van lage kwaliteit tasten immers het kapitaal en dus de soliditeit van banken aan.

“Een te laat opgemerkte en slecht beheerde verslechtering van de activakwaliteit kan er gemakkelijk voor zorgen dat banken voor lange tijd opgezadeld worden met probleemleningen. Daardoor wordt het voor de banken moeilijker om levensvatbare klanten te ondersteunen en bij te dragen aan een sneller economisch herstel.”

Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht

Wat bedoelen we met activakwaliteit?

Leningen aan bedrijven en huishoudens zijn activa voor banken. De rente die banken op deze activa verdienen, maakt een belangrijk deel uit van hun inkomsten en winst. Hun belangrijkste risico is dat de leningen niet worden terugbetaald. Hoe hoger dit kredietrisico, hoe lager de kwaliteit van de lening, of de ‘activakwaliteit’. Als de kwaliteit van hun activa afneemt, moeten banken meer kapitaal aanhouden om het bijbehorende kredietrisico te dekken en hogere voorzieningen boeken om de verwachte verliezen op te vangen.

Activakwaliteit

In een economische crisis is de kwaliteit van activa een belangrijk punt van zorg. Veel kredietnemers kunnen hun lening immers niet meer terugbetalen en het aantal probleemleningen (d.w.z. niet-renderende leningen) neemt toe. Om de verliezen en de impact op de soliditeit en het kredietverleningsvermogen van banken te beperken, moeten banken te allen tijde solide kredietacceptiecriteria hanteren, de activakwaliteit actief bewaken en niet-renderende leningen proactief aanpakken.

Activakwaliteit in het toezicht

Niet-renderende leningen

Banken moeten een lening als niet-renderend aanmerken als die 90 dagen achterstallig is, of als ze denken dat de kredietnemer de lening waarschijnlijk niet zal terugbetalen. Niet-renderende leningen zijn een belangrijk probleem dat banken en toezichthouders moeten aanpakken.

Meer informatie

Kredietrisico: meest recente beoordelingen door de toezichthouder

Elk jaar beoordelen de toezichthouders de kapitaalrisico’s van banken als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP). Kredietrisico is een essentieel onderdeel van deze beoordeling. Zie de beoordeling van het kredietrisico van vorig jaar.

Meer informatie

Crisismaatregelen

Banken spelen een cruciale rol: ze houden de economie draaiend door krediet te verlenen. De ECB heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat banken ook tijdens de coronacrisis aan bedrijven en huishoudens kunnen blijven lenen.

Meer informatie

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders