Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kakovost aktive

Evropski bančni nadzor pozorno spremlja kakovost aktive bank, saj lahko nizka kakovost aktive vpliva na kapital bank in s tem na njihovo finančno zdravje.

»Pozno prepoznavanje in slabo upravljanje poslabševanja kakovosti aktive lahko hitro privede do dokaj dolgotrajnega kopičenja nedonosnih posojil v bančnih bilancah, zato banke ne morejo podpirati komitentov s sposobnostjo preživetja in spodbujati hitrejšega gospodarskega okrevanja.«

Andrea Enria, predsednik Nadzornega odbora

Kaj pomeni kakovost aktive?

Posojila podjetjem in gospodinjstvom so za banke aktiva. Obresti, ki jih banke zaslužijo od aktive, so glavna komponenta njihovih prihodkov in dobička, medtem ko je tveganje, da posojila ne bodo odplačana, njihovo glavno tveganje. Večje ko je kreditno tveganje, nižja je kakovost posojila oziroma »kakovost aktive«. Ko se kakovost aktive zmanjša, morajo banke imeti več kapitala, da bi pokrile s tem povezano kreditno tveganje, in knjižiti višje rezervacije, da bi se pripravile na pričakovane izgube.

Kakovost aktive

V gospodarski krizi je kakovost aktive glavni problem, saj številni posojilojemalci ne odplačujejo posojil, zato se obseg nedonosnih posojil poveča. Banke morajo ves čas upoštevati stroge kriterije posojanja, aktivno spremljati kakovost aktive in proaktivno obravnavati nedonosna posojila, da bi zmanjšale izgube ter vpliv na finančno zdravje in sposobnost kreditiranja.

Kakovost aktive pri delu nadzornikov

Nedonosna posojila

Banke morajo posojilo razvrstiti kot nedonosno, ko je v zamudi 90 dni, ali če menijo, da posojilojemalec najverjetneje ne bo odplačal posojila. Nedonosna posojila so velik problem, s katerim se morajo ukvarjati banke in nadzorniki.

Več

Kreditno tveganje: najnovejše ocene nadzornikov

Nadzorniki vsako leto ocenjujejo tveganja za kapital v bankah v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Kreditno tveganje je glavni element v tej oceni. Oglejte si lanskoletno oceno kreditnega tveganja.

Več

Krizni ukrepi

Banke imajo ključno vlogo, saj gospodarstvo poganjajo s posojili, ki jih odobravajo. ECB je sprejela več ukrepov, s katerimi zagotavlja, da lahko banke še naprej kreditirajo podjetja in gospodinjstva tudi med krizo zaradi koronavirusa.

Več

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo