Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Kvalita aktiv

Evropský bankovní dohled věnuje velkou pozornost kvalitě bankovních aktiv, neboť jejich nízká kvalita ovlivňuje kapitál bank a tím i jejich zdraví.

„Opožděné rozpoznání a chabá správa zhoršující se kvality aktiv by mohly bankovní rozvahy na poměrně dlouhou dobu snadno zahltit úvěry se selháním a tím bankám ztížit možnost podporovat životaschopné klienty a rychlejší hospodářské oživení.“

– Andrea Enria, předseda Rady dohledu

Co myslíme kvalitou aktiv?

Úvěry poskytnuté podnikům a domácnostem jsou součástí aktiv bank. Úrok, jejž banky z těchto aktiv získávají, je jednou z klíčových složek jejich příjmů a zisku a riziko spojené s nesplácením úvěrů je jejich hlavním rizikem. Čím je toto úvěrové riziko vyšší, tím nižší je kvalita úvěru neboli „kvalita aktiva“. Pokud bankám klesá kvalita jejich aktiv, musí držet větší objem kapitálu, aby pokryly související úvěrové riziko, a vytvářet větší rezervy jako přípravu na očekávané ztráty.

Kvalita aktiv

Během hospodářské krize je kvalita aktiv jedním z hlavních zdrojů obav, neboť mnoho dlužníků své úvěry nesplácí a objem tzv. úvěrů se selháním roste. Ke zmírnění ztrát a dopadu na zdraví bank a schopnost poskytovat úvěry musí banky vždy dodržovat pevná úvěrová kritéria, aktivně sledovat kvalitu aktiv a včas úvěry se selháním řešit.

Kvalita aktiv a činnost dohledu

Úvěry se selháním

Banky musí klasifikovat úvěr jako úvěr se selháním, pokud je nesplácen 90 dní nebo pokud je podle nich nepravděpodobné, že jej dlužník splatí. Úvěry se selháním jsou jedním z hlavních problémů, které banky a orgány dohledu musí řešit.

Zjistit více

Úvěrové riziko: aktuální hodnocení dohledu

Orgány dohledu hodnotí každý rok rizika bank z hlediska kapitálu jako součást tzv. procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (angl. supervisory review and evaluation process, SREP). Úvěrové riziko je jedním z klíčových prvků tohoto hodnocení. Viz loňské      hodnocení úvěrového rizika.

Zjistit více

Krizová opatření

Banky hrají zásadní úlohu tím, že jejich úvěry působí jako motor ekonomiky. ECB přijala několik opatření ke zmírnění dopadů krize, aby banky mohly i během koronavirové krize podniky a domácnosti nadále úvěrovat.

Zjistit více

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)