Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Saamisten laatu

Yhteinen pankkivalvonta seuraa tarkasti pankkien saamisten laatua, sillä heikkolaatuiset saamiset vaikuttavat pankkien pääomaan ja siten niiden vakavaraisuuteen.

”Kun saamisten laadun heikkenemistä ei havaita ajoissa ja heikkolaatuisia saamisia hallitaan huonosti, pankkien taseisiin kasaantuneet järjestämättömät saamiset voivat pysyä siellä suhteellisen pitkään. Näin pankkien on hankalampi tukea maksukykyisiä asiakkaita ja talouden nopeampaa elpymistä.”

– EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria

Mitä saamisten laadulla tarkoitetaan?

Yrityksille ja kotitalouksille myönnetyt lainat ovat pankeille saamisia. Pankeille lainoista maksetut korot muodostavat keskeisen osan niiden tuloista ja voitoista. Pankkien merkittävin riski on luottoriski eli riski siitä, että velalliset jättävät lainansa maksamatta. Mitä suurempi on lainan luottoriski, sitä heikkolaatuisempana saamisena lainaa pidetään. Kun pankkien saamisten laatu heikkenee, niillä on oltava enemmän pääomaa luottoriskin kattamiseen ja niiden on kirjattava suurempia varauksia odotettujen luottotappioiden varalta.

Saamisten laatu

Talouskriisissä saamisten laatu on keskeinen huolenaihe, sillä monet lainanottajat eivät pysty maksamaan lainojaan takaisin ja järjestämättömien saamisten määrä kasvaa. Pankkien on noudatettava jatkuvasti tiukkoja lainanantokriteerejä, seurattava aktiivisesti saamisten laatua ja puututtava ennakoivasti järjestämättömiin saamisiin. Näin voidaan vähentää tappioita ja niiden vaikutuksia pankkien vakavaraisuuteen ja lainanantokykyyn.

Saamisten laatu valvonnan näkökulmasta

Järjestämättömät saamiset

Pankkien on luokiteltava laina järjestämättömäksi saamiseksi, kun se on ollut erääntyneenä 90 päivää tai kun pankki katsoo lainanottajan jättävän lainan todennäköisesti maksamatta. Järjestämättömät saamiset ovat merkittävä ongelma, johon pankkien ja valvojien on etsittävä ratkaisuja.

Lue lisää

Luottoriski – pankkivalvojien tuoreimmat arviot

Pankkivalvojat arvioivat pankkien pääomaan kohdistuvia riskejä vuosittain osana valvojan arviointiprosessia (SREP). Luottoriski on keskeinen osa arviointia. Tutustu luottoriskin viimeisimmän arvioinnin tuloksiin.

Lue lisää

Kriisitoimet

Pankkien myöntämillä lainoilla on ratkaiseva merkitys talouden rahoittamisessa. EKP on päättänyt useista huojennustoimista, joilla pyritään varmistamaan, että pankit voivat koronaviruskriisinkin aikana jatkaa lainanantoa yrityksille ja kotitalouksille.

Lue lisää

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä