Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού

Η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία δίνει μεγάλη προσοχή στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, καθώς η χαμηλή ποιότητα επηρεάζει το κεφάλαιο και, συνεπώς, την ευρωστία των τραπεζών.

«Η καθυστερημένη αναγνώριση και η κακή διαχείριση της υποβάθμισης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα μπορούσε εύκολα να φορτώσει τους ισολογισμούς των τραπεζών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, δυσκολεύοντας τις τράπεζες στο να υποστηρίζουν τους βιώσιμους πελάτες και να βοηθούν στην ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη.»

- Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού;

Τα δάνεια που χορηγούνται στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αποτελούν στοιχεία ενεργητικού για τις τράπεζες. Ο τόκος που εισπράττουν οι τράπεζες για αυτά τα στοιχεία ενεργητικού είναι μια βασική συνιστώσα του εισοδήματος και των κερδών τους και το ενδεχόμενο μη αποπληρωμής των δανείων είναι ο βασικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται. Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος τόσο χαμηλότερη η ποιότητα του δανείου, ή η «ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού». Όταν η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού μειώνεται, οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν περισσότερο κεφάλαιο ώστε να μπορούν να καλύψουν τον σχετικό πιστωτικό κίνδυνο καθώς και να σχηματίζουν υψηλότερες προβλέψεις για να προετοιμαστούν για τις αναμενόμενες ζημίες.

Ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού

Σε μια οικονομική κρίση, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού αποτελεί βασική ανησυχία καθώς πολλοί δανειολήπτες αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνεται. Για να περιορίσουν τις ζημίες και τον αντίκτυπο στην ευρωστία τους και την ικανότητά τους να χορηγούν δάνεια, οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν διαρκώς αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια, να παρακολουθούν ενεργά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και να αντιμετωπίζουν προνοητικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού στις εποπτικές εργασίες

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Οι τράπεζες πρέπει να ταξινομούν ένα δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο εάν αυτό βρίσκεται σε καθυστέρηση για 90 ημέρες ή εάν κρίνουν ότι ο δανειολήπτης δεν είναι πιθανόν να αποπληρώσει το δάνειο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σημαντικότατο ζήτημα το οποίο πρέπει να επιλύσουν οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές.

Μάθετε περισσότερα

Πιστωτικός κίνδυνος: τελευταίες εποπτικές αξιολογήσεις

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους για το κεφάλαιο των τραπεζών κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (supervisory review and evaluation process - SREP). Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της αξιολόγησης. Μπορείτε να συμβουλευθείτε την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου για το περασμένο έτος.

Μάθετε περισσότερα

Μέτρα στο πλαίσιο της κρίσης

Οι τράπεζες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, τροφοδοτώντας την οικονομία με τα δάνεια που χορηγούν. Η ΕΚΤ έχει λάβει διάφορα μέτρα στήριξης προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού.

Μάθετε περισσότερα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων