Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Varade kvaliteet

Euroopa pangandusjärelevalve pöörab suurt tähelepanu pankade varade kvaliteedile, kuna kehv kvaliteet mõjutab pankade kapitali ja seega ka nende usaldusväärsust.

„Varade kvaliteedi halvenemise hilinenud tuvastamine ja kehv varade kvaliteedi juhtimine võivad kergesti tekitada olukorra, kus pankade bilansse jäävad küllaltki pikaks ajaks koormama viivislaenud. Seetõttu on pankadel raskem toetada elujõulisi kliente ja edendada majanduse kiiremat elavnemist.”

- EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria

Mida tähendab varade kvaliteet?

Ettevõtetele ja kodumajapidamistele antavate laenude näol on tegu pankade varadega. Intressid, mida pangad neilt varadelt teenivad, moodustavad väga olulise osa nende sissetulekutest ja kasumist. Risk, et laene ei maksta õigel ajal tagasi, on pankade jaoks üks peamistest riskidest. Mida suurem on krediidirisk, seda kehvema kvaliteediga on laen ehk varade kvaliteet. Kui varade kvaliteet halveneb, peab pank hoidma kaasneva krediidiriski katteks rohkem kapitali ja suurendama eraldisi, et oodatava kahjuga toime tulla.

Varade kvaliteet

Majanduskriisis on varade kvaliteet üks võtmeküsimusi, sest paljud laenuvõtjad ei suuda laenu tagasi maksta ja viivislaenude maht kasvab. Selleks et leevendada saadavat kahju ning mõju pankade usaldusväärsusele ja laenuandmisvõimele, peavad pangad alati järgima kindlaid laenuandmistingimusi, aktiivselt jälgima varade kvaliteeti ja tegelema ennetavalt viivislaenudega.

Varade kvaliteedi roll järelevalvetegevuses

Viivislaenud

Pangad peavad liigitama viivislaenuks kõik laenud, mille tagasimaksmine on hilinenud 90 päeva või mille puhul peetakse tõenäoliseks, et laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta. Viivislaenud on üks suuremaid probleeme, millega pangad ja järelevalveasutused peavad tegelema.

Loe lähemalt

Krediidirisk: viimased järelevalvealased hindamised

Järelevalveasutused hindavad pankade kapitaliriske igal aastal järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames. Krediidirisk on selle hindamise üks olulisi elemente. Vaata möödunud aastal koostatud krediidiriski hinnangut.

Loe lähemalt

Kriisiolukorra meetmed

Pangad täidavad olulist rolli, ergutades laenuandmise kaudu majandust. EKP on võtnud mitmesuguseid toetusmeetmeid tagamaks, et pangad suudavad jätkata laenuandmist ettevõtetele ja kodumajapidamistele ka koroonaviiruse pandeemiast tingitud kriisiolukorras.

Loe lähemalt

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine