SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Aktivkvalitet

Det europæiske banktilsyn følger kvaliteten af bankernes aktiver meget nøje, fordi en lav aktivkvalitet påvirker bankernes kapital og derved deres soliditet.

"En forsinket indregning og en dårlig håndtering af en forringet aktivkvalitet kan nemt betyde, at bankernes balancer bliver fyldt med misligholdte lån i en længere periode og gøre det sværere for bankerne at støtte rentable kunder og understøtte en hurtigere økonomisk genopretning."

– Andrea Enria, formand for ECB's tilsynsråd

Hvad mener vi med aktivkvalitet?

Lån ydet til virksomheder og husholdninger er aktiver for bankerne. Den rente, som bankerne får fra disse aktiver, er en vigtig del af deres indtjening og overskud, og risikoen for, at lånene ikke bliver betalt tilbage, er deres største risiko. Jo højere denne kreditrisiko er, jo lavere er lånets kvalitet eller "aktivkvalitet". Når aktivkvaliteten forringes, skal bankerne have større kapitalbeholdninger til at dække kreditrisikoen i denne forbindelse, og de skal også foretage større hensættelser til forventede tab.

Aktivkvalitet

I en økonomisk krise giver aktivkvaliteten anledning til stor bekymring, fordi mange låntagere misligholder deres lån, og andelen af misligholdte lån stiger. For at mindske tabene og indvirkningen på bankernes soliditet og udlånskapacitet skal de til enhver tid følge solide udlånskriterier, aktivt overvåge aktivkvaliteten og proaktivt håndtere misligholdte lån.

Aktivkvalitetens rolle i tilsynsarbejdet

Misligholdte lån

Bankerne skal klassificere et lån som misligholdt, når det har været misligholdt i mere end 90 dage, eller hvis de anser det som usandsynligt, at låntager kan betale lånet tilbage. Misligholdte lån er et stort problem, som banker og tilsynsmyndigheder skal kunne håndtere.

Få mere at vide

Kreditrisiko: seneste tilsynsvurderinger

Tilsynsmyndighederne vurderer hvert år bankernes risici for kapitalen som led i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP). Kreditrisikoen er en vigtig del af denne vurdering. Se sidste års vurdering af kreditrisiko.

Få mere at vide

Kriseforanstaltninger

Bankerne spiller en vigtig rolle ved at sætte gang i økonomien med de lån, de yder. ECB har truffet adskillige kriseforanstaltninger for at sikre, at bankerne fortsat kan låne ud til virksomheder og husholdninger under coronakrisen.

Få mere at vide

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing