Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Aktīvu kvalitāte

Eiropas banku uzraudzības funkcija pievērš nopietnu uzmanību banku aktīvu kvalitātei, jo sliktas kvalitātes aktīvi ietekmē banku kapitālu un tādējādi – to drošumu.

"Ar nokavēšanos atzīta un slikti pārvaldīta aktīvu kvalitātes pasliktināšanās var ātri un uz ilgu laiku pārslogot banku bilances ar ienākumus nenesošiem kredītiem, apgrūtinot banku spēju sniegt atbalstu dzīvotspējīgiem klientiem un veicināt straujāku tautsaimniecības atveseļošanos."

Andrea Enria (Andrea Enria), Uzraudzības valdes priekšsēdētājs

Ko mēs saprotam ar aktīvu kvalitāti?

Uzņēmumiem un mājsaimniecībām izsniegtie aizdevumi ir banku aktīvi. Procentu maksājumi par šiem aktīviem veido būtisku banku ienākumu un peļņas daļu un aizdevumu neatmaksāšanas risks ir to galvenais risks. Jo lielāks ir šis kredītrisks, jo sliktāka aizdevumu kvalitāte vai, citiem vārdiem runājot, aktīvu kvalitāte. Pasliktinoties banku aktīvu kvalitātei, tām jātur vairāk kapitāla, lai segtu ar tiem saistīto kredītrisku un jāveido lielāki uzkrājumi, lai sagatavotos gaidāmajiem zaudējumiem.

Aktīvu kvalitāte

Ekonomiskās krīzes apstākļos aktīvu kvalitāte sagādā lielākās bažas, jo daudzi kredītņēmēji nespēj pildīt savas kredītsaistības un pieaug ienākumus nenesošo kredītu apjoms. Lai mazinātu zaudējumus un ietekmi uz banku drošumu un spēju izsniegt aizdevumus, bankām vienmēr jāievēro stingri kreditēšanas kritēriji, efektīvi jāmonitorē aktīvu kvalitāte un proaktīvi jārisina ienākumus nenesošo kredītu problēma.

Aktīvu kvalitāte uzraudzības darbā

Ienākumus nenesošie kredīti

Bankām jāklasificē kredīti kā ienākumus nenesoši, ja maksājumu kavējumi pārsniedz 90 dienas, vai ja tās uzskata, ka kredītņēmējs varētu nespēt atmaksāt aizdevumu. Ienākumus nenesošie kredīti ir būtiska problēma, kas jārisina bankām un uzraudzības iestādēm.

Uzziniet vairāk

Kredītrisks – jaunākais uzraudzības novērtējums

Uzraudzības iestādes katru gadu vērtē banku kapitāla riskus uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa (SREP) ietvaros. Kredītrisks ir šā novērtējuma pamatelements. Sk. pagājušā gada kredītriska novērtējumu.

Uzziniet vairāk

Krīzes pasākumi

Bankām ir būtiska loma, jo to izsniegtie aizdevumi stimulē tautsaimniecību. ECB apstiprinājusi vairākus atvieglojumu pasākumus, lai nodrošinātu, ka bankas pat koronavīrusa krīzes laikā var turpināt izsniegt aizdevumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām.

Uzziniet vairāk

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana