SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Whistleblowing

Hvad er whistleblowing?

Whistleblowing – eller indberetning af overtrædelser – i relation til Den Europæiske Centralbank er den proces, hvor man kan indberette en overtrædelse af relevant EU-lovgivning begået af en bank under tilsyn, en national tilsynsmyndighed eller ECB selv.

Har du mistanke om, at en bank under tilsyn, en national tilsynsmyndighed eller ECB har overtrådt relevant EU-lovgivning, kan du indberette din mistanke til ECB via en sikker ekstern whistleblowingplatform.

Før du benytter dig af whistleblowingplatformen, bør du sætte dig ind i, hvilke informationer der kan indberettes til ECB, og hvordan indberetning via platformen fungerer, jf. beskrivelsen nedenfor. Du bør også læse databeskyttelseserklæringen og vigtig juridisk information.

Hvornår skal ECB kontaktes via whistleblowingplatformen?

Kontakt ECB via whistleblowingplatformen, hvis:

  • en bank under tilsyn (den juridiske benævnelse: enhed under tilsyn) overtræder relevant EU-lovgivning

eller

  • en national tilsynsmyndighed eller ECB selv (den juridiske benævnelse: kompetent myndighed) overtræder relevant EU-lovgivning

eller

  • en bank, som er under den nationale tilsynsmyndigheds direkte tilsyn, overtræder ECB-afgørelser eller ECB-forordninger, som pålægger den forpligtelser i forhold til ECB

Kontakt den nationale tilsynsmyndighed, hvis:

eller

Retlige definitioner: enhed under tilsyn og kompetent myndighed

Enheder under tilsyn omfatter i henhold til SSM-rammeforordningen:

  • kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • blandede finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • filialer etableret i de deltagende medlemsstater af kreditinstitutter, som er etableret i ikke-deltagende medlemsstater.

Kompetente myndigheder er nationale tilsynsmyndigheder (også betegnet kompetente nationale myndigheder) og ECB.

For at finde ud af, hvilke enheder der er underlagt tilsyn af den nationale tilsynsmyndighed, og hvilke der er underlagt tilsyn af ECB, bedes du tjekke den jævnligt opdaterede liste over enheder under tilsyn, som indeholder yderligere forklaringer.

Hvad er relevant EU-lovgivning?

Den relevante EU-lovgivning i relation til indberetning af overtrædelser/whistleblowingmekanismen (BRM) omfatter reglerne for tilsyn med kreditinstitutter. ECB anvender disse regler, når den udfører de opgaver, som den er blevet pålagt af Forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM).

Disse regler består af direkte gældende forordninger som fx kapitalkravsforordningen (CRR).

Hvis direktiver anses for relevant EU-lovgivning, anses den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver også for relevant EU-lovgivning, fx national lovgivning til gennemførelse af kapitalkravsdirektivet (CRD).

I de tilfælde, hvor direkte gældende forordninger giver medlemsstaterne valgmuligheder, anses den nationale lovgivning, som udøver disse valgmuligheder, for relevant EU-lovgivning.

ECB-forordninger som fx SSM-rammeforordningen og ECB-afgørelser anses også for relevant EU-lovgivning.

Afgørelser fra ECB og beslutningsprocesser

Sådan indberettes en overtrædelse

En overtrædelse skal indberettes gennem whistleblowingplatformen. Alle indberetninger skal ske i god tro og med rimelige bevæggrunde. Misbrug af whistleblowingplatformen kan udgøre en strafbar handling. For at beskytte alle involverede parters omdømme og rettigheder kan ECB derfor tage skridt til at anlægge en strafferetlig procedure på nationalt plan, hvis en indberetning ikke er foretaget i god tro.

Indberet en overtrædelse via whistleblowingplatformen

Oplysninger, der indsendes til whistleblowingplatformen, behandles eksternt på vegne af ECB af den sikre tredjepartsudbyder EQS Group AG. EQS Group har ikke adgang til indholdet af det indsendte. Du kan se flere oplysninger i den fuldstændige databeskyttelseserklæring.

Trin 1: Udfyld onlineskemaet

  • Oplysningerne kan afgives på et hvilket som helst officielt EU-sprog
  • Indberetning kan ske anonymt
  • Oplysningerne bør være så nøjagtige og fuldstændige som muligt.

Trin 2: Indsend understøttende dokumenter (se nedenfor)

Sådan indsender du understøttende dokumenter

ECB anbefaler, at du indsender dokumenter, som understøtter påstandene. Hvis en indberetning indeholder udokumenterede påstande, vil der eventuelt ikke ske opfølgning fra ECB's side.

Indsend dokumenter via uploadingsfunktionen på whistleblowingplatformen ved at vælge den eller de relevante filer og klikke på uploadknappen, når du bliver bedt om det.

Hvis du indsender oplysninger anonymt, bedes du sikre dig, at du har fjernet alle oplysninger, der kan identificere dig, fx filegenskaber, som kan indeholde dit navn som forfatter af et dokument.

Hvilke dokumenter kan uploades?

Følgende filformater accepteres (maks. 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF og JPEG.

Hvad er indbakken?

Indbakken er en sikker kommunikationskanal, som du får adgang til, efter du har indsendt oplysninger til whistleblowingplatformen. Du vil stadig få adgang til indbakken, selv om du sender oplysningerne anonymt.

Efter indsendelse modtager du et unikt indberetningsnummer, og du skal vælge en adgangskode.

Du kan tjekke status for din indberetning i indbakken.

Vi vil også bruge indbakken til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med din indberetning, hvis vi har brug for det.

Vigtigt: Det er ikke muligt at genoprette adgang til din indbakke, hvis du glemmer indberetningsnummeret eller adgangskoden.

Sådan tjekker du indbakken

Log ind på indbakken for at tjekke status for din indberetning og for at se, om ECB har brug for yderligere oplysninger.

Log ind ved hjælp af det unikke indberetningsnummer, du har modtaget via whistleblowingplatformen, og den adgangskode du har valgt.

Vigtigt: Det er ikke muligt at genoprette adgang til din indbakke, hvis du glemmer indberetningsnummeret eller adgangskoden.

Hvordan behandles indberetninger om overtrædelser?

Et ekspertteam vurderer, om indberetningen er relevant for ECB eller en national banktilsynsmyndighed. Hvis ekspertteamet konkluderer, at indberetningen er relevant, sender det indberetningen videre til det ansvarlige forretningsområde i ECB eller til en national banktilsynsmyndighed.

En relevant indberetning kan føre til, at der foretages tilsynshandlinger, fx anmodninger om oplysninger, inspektioner på stedet, tilsynsmæssige foranstaltninger eller sanktionsprocedurer.

På grund af reglerne om tavshedspligt må vi ikke oplyse informanten om resultatet af indberetningen. Der offentliggøres dog hvert år et anonymiseret sammendrag af alle indberettede overtrædelser og efterfølgende handlinger som en del af ECB's årsrapport om tilsynsvirksomhed.

Fortrolighed

Alle indberetninger behandles fortroligt i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesramme. ECB beskytter personoplysninger og sikrer en passende beskyttelse af både de personer, der indberetter overtrædelser, og de personer, der beskyldes for overtrædelser.

Databeskyttelseserklæring

Alle sider i dette afsnit