Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Informavimas apie pažeidimus

Kas tai yra?

Įtariate, kad prižiūrimas subjektas, nacionalinė bankų priežiūros institucija arba pats Europos Centrinis Bankas (ECB) pažeidė arba pažeidžia Europos Sąjungos teisės normas dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros? Apie tokį pažeidimą galite pranešti atitinkamai institucijai. Ši procedūra vadinama informavimu (arba pranešimu) apie pažeidimą.

Apie pažeidimus galite pranešti naudodamiesi mūsų saugia informavimo apie pažeidimus platforma.

Prieš tai pasitikrinkite, kokią informaciją galite teikti ir kaip platforma veikia. Visa tai paaiškinta toliau. Taip pat perskaitykite pranešimą apie privatumą ir svarbią teisinę informaciją.

Kada apie pažeidimus turėčiau informuoti ECB per tam skirtą platformą?

Į mus per informavimo apie pažeidimus platformą kreipkitės, jeigu įtariate, kad ES teisės aktus dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros pažeidė:

arba

Kada turėčiau kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją?

Į atitinkamą NKI kreipkitės, jeigu:

  • subjektą, kuris įtariamas padaręs pažeidimą, tiesiogiai prižiūri nacionalinė priežiūros institucija, o ne ECB;
  • pažeidimą padarė bet kuris kitas subjektas, kuris nebuvo įtrauktas į Europos bankų priežiūros sistemą ir kurio priežiūrą vykdė ne ECB, pavyzdžiui, draudimo įmonė.

Ar informavimo apie pažeidimus platformoje galiu pranešti apie pažeidimus, susijusius su vartotojų apsauga arba kovos su pinigų plovimu taisyklių įgyvendinimu? 

Ne, nes šios sritys priklauso tik nacionalinių institucijų arba Europos bankininkystės institucijos kompetencijai. Informacijos apie tai, kokių veiksmų imtis, rasite spustelėję toliau pateiktas nuorodas.

Kitus klausimus ir užklausas galite siųsti naudodamiesi mūsų bendraisiais kontaktiniais duomenimis.

Kas yra „ES teisės aktai dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros“?

Europos bankų priežiūros sistemai aktualūs ES teisės aktai yra bankų prudencinės priežiūros taisyklės. Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad tiek bankai, tiek visa finansų sistema būtų saugūs ir patikimi. ECB šias taisykles taiko vykdydamas Bendrame priežiūros mechanizme (BPM reglamentas) jam pavestus uždavinius.

Minėtas taisykles sudaro:

  • tiesiogiai taikomi reglamentai, pavyzdžiui, Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR). Jame išdėstyti reikalavimai dėl nuosavų lėšų, kapitalo reikalavimų, didelių pozicijų ribų, likvidumo, finansinio sverto ir ataskaitų teikimo, taip pat dėl informacijos apie tas sritis atskleidimo;
  • nacionaliniai teisės aktai, kuriais įgyvendinamos direktyvos, pavyzdžiui, Kapitalo reikalavimų direktyva (KRD), ir nustatyti reikalavimai dėl vidaus valdymo, įskaitant kompetencijos ir tinkamumo kriterijus, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir atlygio politikos bei praktikos;
  • ECB reglamentai, pavyzdžiui, BPM pagrindų reglamentas, ir ECB sprendimai dėl bankų priežiūros.
Informacijos apie ECB sprendimus ir sprendimų priėmimo procesus rasite spustelėję šią nuorodą: 
ECB sprendimai ir sprendimų priėmimo procesai

Kaip pranešti apie pažeidimą?

Apie pažeidimą reikėtų pranešti per informavimo apie pažeidimus platformą. Visi pranešimai turi būti teikiami sąžiningai ir turint tam pagrindo. ECB rekomenduoja pridėti jūsų įtarimus pagrindžiančius dokumentus. Jei pranešime pateikiami nepagrįsti įtarimai, turime teisę dėl to pranešimo veiksmų nesiimti.

Pranešti apie pažeidimą per informavimo apie pažeidimus platformą

1 žingsnis. Užpildykite formą internete

  • Informaciją galite pateikti bet kuria oficialiąja ES kalba
  • Informaciją galite pateikti anonimiškai
  • Informaciją pateikite kuo tiksliau ir išsamiau

2 žingsnis. Pridėkite pagrindžiančius dokumentus (žr. toliau)

Per informavimo apie pažeidimus platformą pateiktą informaciją ECB vardu tvarko saugus išorės paslaugų teikėjas – įmonė „EQS Group AS“. Ji neturi galimybės susipažinti su pranešimų turiniu. Daugiau informacijos apie tai – pranešime apie privatumą.

Kaip pateikti pagrindžiančius dokumentus?

Dokumentus galite pateikti informavimo apie pažeidimus platformoje naudodamiesi failų įkėlimo funkcija – pasirinkite reikiamą (-us) failą (-us) ir spustelėkite įkėlimo mygtuką.

Jeigu informaciją teikiate anonimiškai, nepamirškite pašalinti visos informacijos, pagal kurią jus būtų galima identifikuoti, pavyzdžiui, dokumento ypatybėse („Properties“) gali būti nurodytas jūsų, kaip dokumento autoriaus, vardas.

Kokio tipo failus galiu įkelti?

Priimami šių formatų (ne didesni negu 10 MB) failai: PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF ir JPEG.

Kaip informavimo apie pažeidimus platformoje gauti pašto dėžutę („Inbox“)?

Pašto dėžutė yra saugus komunikacijos kanalas, kuriuo galėsite naudotis, pateikę pranešimą informavimo apie pažeidimus platformoje. Pašto dėžutėje galite tikrinti savo pranešimo būklę, per šią pašto dėžutę jus informuosime, ar mums reikia papildomos informacijos. Pašto dėžutė jums bus suteikta ir tuo atveju, jei informaciją pateiksite anonimiškai.

Pateiktam pranešimui bus suteiktas unikalus numeris ir jums reikės sugalvoti slaptažodį.

Svarbu: prieigos prie pašto dėžutės atkurti neįmanoma (jeigu pamiršote savo pranešimo numerį arba slaptažodį).

Kas vyksta, man pranešus apie pažeidimą?

Ekspertų grupė įvertina, ar pažeidimas, apie kurį pranešta, aktualus ECB ar kuriai nors nacionalinei bankų priežiūros institucijai. Jeigu ekspertai padaro išvadą, kad pranešimas aktualus, jis perduodamas atsakingam ECB padaliniui arba atitinkamai nacionalinei bankų priežiūros institucijai. Jeigu manoma, kad tai tikslinga, arba jeigu to reikalaujama pagal įstatymus, pranešimuose apie pažeidimus pateiktą informaciją taip pat gali tekti perduoti kitoms atitinkamoms institucijoms.

Pranešimą pripažinus aktualiu, gali būti imamasi priežiūrinių veiksmų, pavyzdžiui, prašoma pateikti informacijos, pradedamas patikrinimas vietoje, imamasi priežiūrinių priemonių ar inicijuojamos sankcijų skyrimo procedūros.

ECB privalo saugoti profesines paslaptis, todėl negali pranešimą pateikusio asmens informuoti apie jo pateikto pranešimo tyrimo rezultatus. Tačiau kasmet ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje skelbiama apibendrinta ir anonimizuota visų gautų pranešimų apie pažeidimus ir priemonių, kurių ECB ėmėsi į juos reaguodamas, santrauka.

Konfidencialumas

Visų pranešimų atžvilgiu laikomasi konfidencialumo reikalavimų pagal ES duomenų apsaugos taisykles. Mes saugome asmens duomenis ir užtikriname tinkamą tiek apie pažeidimus pranešusių asmenų, tiek kaltinamų asmenų apsaugą.

Pranešimas apie privatumą

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus