Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Vai jums ir aizdomas, ka uzraudzītā iestāde, valsts banku uzraudzības iestāde vai pati Eiropas Centrālā banka ir pārkāpusi vai pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību? Ja tā, tad par šo pārkāpumu varat ziņot atbildīgajai iestādei. To dēvē par trauksmes celšanu vai ziņošanu par pārkāpumiem.

Par pārkāpumiem varat ziņot, izmantojot mūsu drošo trauksmes cēlēju platformu.

Pirms to darāt, lūdzam pārliecināties, vai zināt, kāda veida informāciju iespējams iesniegt un kā platforma darbojas. Par to lasiet tālāk. Lūdzam arī iepazīties ar privātuma paziņojumu un svarīgu juridisku informāciju.

Kad varu sazināties ar ECB, izmantojot trauksmes cēlēju platformu?

Sazinieties ar mums, izmantojot trauksmes cēlēju platformu, ja jums ir aizdomas, ka kāda no tālāk minētajām iestādēm pārkāpusi ES tiesību aktus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību:

vai

Kad man jāsazinās ar valsts uzraudzības iestādi?

Sazinieties ar attiecīgo NKI, ja:

  • iestādi, kura tiek turēta aizdomās par pārkāpumu, tieši uzrauga attiecīgās valsts uzraudzības iestāde, nevis ECB
  • pārkāpumu izdarījusi jebkura cita iestāde, kas nav ECB uzraudzībā Eiropas banku uzraudzības ietvaros, piemēram, apdrošināšanas sabiedrība

Vai varu izmantot trauksmes cēlēju platformu, lai ziņotu par pārkāpumiem saistībā ar patērētāju aizsardzību vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu īstenošanu? 

Nē, jo šīs jomas ir tikai valsts iestāžu vai Eiropas Banku iestādes kompetencē. Lūdzam izmantot tālāk redzamās saites, lai uzzinātu, kā rīkoties.

Ja vēlaties uzdot mums citu jautājumu vai iegūt citu informāciju, izmantojiet mūsu vispārīgo kontaktinformāciju.

Ko nozīmē "ES tiesību akti saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību"?

Eiropas banku uzraudzības kontekstā attiecīgie ES tiesību akti ietver noteikumus par banku prudenciālo uzraudzību. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka gan bankas, gan finanšu sistēma kopumā ir drošas un stabilas, un ECB tos piemēro, pildot uzdevumus, kas tai uzticēti Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā.

Pie šiem noteikumiem pieder:

  • tieši piemērojamie noteikumi, piemēram, Kapitāla prasību regula (CRR), kas ietver prasības tādās jomās kā pašu kapitāls, kapitāla prasības, lielu riska darījumu ierobežojumi, likviditāte, aizņemtie līdzekļi un pārskatu sniegšana, kā arī informācijas atklāšana par šīm jomām
  • valstu tiesību akti, ar kuriem ievieš īsteno direktīvas, piemēram, Kapitāla prasību direktīvu (CRD), kas ietver prasības pārvaldības jomā, t.sk. atbilstības un piemērotības kritērijus, kā arī riska pārvaldības, iekšējās kontroles un atalgojuma politikas un prakses jomā
  • ECB regulas, piemēram, VUM pamatregula un ECB lēmumi par banku uzraudzību
Lūdzam izmantot šo saiti, lai iegūtu informāciju par ECB lēmumiem un lēmumu pieņemšanas procesu. 
ECB lēmumi un lēmumu pieņemšanas process

Kā ziņot par pārkāpumu?

Par pārkāpumu jāziņo, izmantojot trauksmes cēlēju platformu. Ikviens ziņojums jāiesniedz godprātīgi un tam jābūt pietiekami pamatotam. ECB iesaka iesniegt dokumentus, kas pamato jūsu apgalvojumus. Ja ziņojumā minēti nepamatoti apgalvojumi, ECB var neveikt turpmākus pasākumus.

Ziņojums par pārkāpumu, izmantojot trauksmes cēlēju platformu

1. solis: aizpildiet tiešsaistes veidlapu

  • Informāciju varat sniegt jebkurā oficiālajā ES valodā
  • Tiek pieņemti anonīmi ziņojumi
  • Sniegtajai informācijai jābūt iespējami precīzai un pilnīgai

2. solis: iesniedziet pamatojuma dokumentus (sk. tālāk)

Trauksmes cēlēju platformā sniegtā informācija ECB vārdā tiek apstrādāta ārpus ECB. Šo pakalpojumu sniedz droša trešā persona – EQS Group AG. EQS Group AG nav pieejas iesniegto ziņojumu saturam. Sīkākai informācijai sk. privātuma paziņojuma pilnu tekstu.

Kā varu iesniegt pamatojuma dokumentus?

Dokumentu iesniegšanai izmantojiet trauksmes cēlēju platformas augšupielādes funkciju, izvēloties attiecīgo(-s) failu(-us) un noklikšķinot uz augšupielādes pogas, kad būsiet aicināts to darīt.

Ja iesniedzat informāciju anonīmi, lūdzam pārliecināties, vai nav palikusi kāda informācija, pēc kuras iespējams jūs identificēt, piemēram, faila rekvizīti, kur esat minēts kā dokumenta autors.

Kādus failu veidus iespējams augšupielādēt?

Tiek pieņemti šādi failu formāti (maksimālais faila izmērs – 10 MB): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF un JPEG.

Kā varu saņemt iesūtni trauksmes cēlēju platformā?

Iesūtne ir drošs sakaru kanāls, kas nonāk jūsu rīcībā pēc informācijas iesniegšanas, izmantojot trauksmes cēlēju platformu. Iesūtne ļauj jums pārbaudīt jūsu ziņojuma statusu un mēs to izmantosim, lai informētu jūs, ka mums nepieciešama papildu informācija. Iesūtne jums tiks nodrošināta arī tad, ja informāciju iesniegsiet anonīmi.

Pēc informācijas iesniegšanas jūs saņemsiet unikālu pārkāpuma ziņojuma numuru un jums būs jāizveido parole.

Svarīgi! Ja aizmirsīsiet pārkāpuma ziņojuma numuru vai paroli, piekļuvi iesūtnei nebūs iespējams atjaunot.

Kas notiek pēc tam, kad esmu ziņojis par pārkāpumu?

Ekspertu grupa novērtē, vai attiecīgais ziņojums par pārkāpumu attiecas uz ECB vai valsts banku uzraudzības iestādi. Ja ekspertu grupa secina, ka ziņojums ir atbilstošs, to pārsūta atbildīgajai ECB struktūrvienībai vai valsts banku uzraudzības iestādei. Trauksmes celēju ziņojumos iekļautā informācija var būt jāpaziņo arī citām atbildīgajām iestādēm, ja tas tiek uzskatīts par lietderīgu vai to pieprasa tiesību akti.

Atbilstoša ziņojuma gadījumā var tikt uzsāktas uzraudzības darbības – piemēram, informācijas pieprasīšana, klātienes pārbaudes, uzraudzības pasākumi vai sankciju procedūras.

Saskaņā ar dienesta noslēpuma noteikumiem mēs nedrīkstam informatoram izpaust ziņojuma pārbaudes rezultātus. Tomēr katru gadu ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību publicē anonimizētu kopsavilkumu par ziņotajiem pārkāpumiem un ar tiem saistītajām turpmākajām darbībām.

Konfidencialitāte

Visi ziņojumi tiek izskatīti, ievērojot konfidencialitāti atbilstoši ES datu aizsardzības regulējumam. Mēs aizsargājam personas datus, kā arī nodrošinām atbilstošu aizsardzību gan personai, kas ziņo par pārkāpumiem (trauksmes cēlējam), gan apsūdzētajai personai.

Privātuma paziņojums

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana